Verenigd Koninkrijk start talentkantoor voor buitenlandse wetenschappers

Het Verenigd Koninkrijk krijgt een kantoor dat het aantrekken van buitenlands wetenschappelijk talent moet bevorderen. De nieuwe entiteit zal de dossiers moeten bekijken van buitenlanders die een Brits visum hopen te krijgen.

Daarbij moet het talentkantoor op zoek naar personen die een meerwaarde voor de Britse wetenschappelijke gemeenschap zouden kunnen zijn. ‘De entiteit kan een belangrijk instrument worden om ook na de brexit gemakkelijk buitenlandse wetenschappelijke vaardigheden te kunnen aantrekken,’ aldus Science Magazine.

Brexit

Het nieuwe initiatief maakt deel uit van een plan dat de Britse premier Boris Johnson in maart van dit jaar aankondigde en waarin belangrijke stimulansen voor de wetenschap werden beloofd.

De brexit kan de toegang van het Verenigd Koninkrijk tot buitenlands wetenschappelijk talent bemoeilijken. Daarom maakte de Britse regering in februari al bekend speciale initiatieven te zullen introduceren om gemakkelijker waardevolle buitenlandse wetenschappers en technici aan te trekken. Daarbij zouden ook fiscale incentives worden geboden.

‘Een dergelijk initiatief zou bijzonder welkom zijn,’ betoogt Daniel Rathbone, adjunct-directeur van de Britse Campaign for Science and Engineering. ‘Wanneer de overgangsperiode voor de brexit eind dit jaar afloopt, zullen ook burgers van de Europese Unie aan het Britse visumsysteem worden onderworpen. Groot-Brittannië hanteert immers een duur visumsysteem. Dat kan mogelijke interesse afremmen.’

Het zou volgens Rathbone wel aangewezen zijn het aanbod niet alleen te beperken tot wetenschappers uit de academische wereld, maar ook uit te breiden tot collega’s die in de industrie actief zijn.

In het plan zijn ook speciale voorzieningen voorzien voor buitenlandse jongeren die in het Verenigd Koninkrijk wetenschappelijke studierichting volgen. Zij zouden in de toekomst na het behalen van hun diploma de toelating kunnen krijgen om nog gedurende drie jaar in het land te blijven werken.

Horizon Europe

De Britse regering zegt ook inspanningen te zullen doen om toegang tot Horizon Europe, een wetenschappelijk programma van de Europese Unie te krijgen. Dat programma gaat volgend jaar van start en loopt over een periode van zeven jaar, waarbij Europese wetenschappelijke projecten op subsidies kunnen rekenen.

Het totale subsidiepakket zou tot 100 miljard euro kunnen oplopen. De Britse regering wil hierover een akkoord met de Europese Unie. Daarbij zou een financiële bijdrage worden afgesproken, op voorwaarde dat Britse wetenschappers in de projecten voldoende aan bod zouden komen.

Horizon Europe is voor het Verenigd Koninkrijk bijzonder belangrijk,’ benadrukt Beth Thompson, beleidsdirecteur van de Wellcome Trust. ‘Het valt echter af te wachten wat de Britse regering als een goede overeenkomst beschouwt.’

‘Maar ook wanneer het Verenigd Koninkrijk aan Horizon Europa meer zou betalen dan wordt ontvangen, zou het nog steeds aangewezen kunnen zijn in het project te steppen. Horizon Europe zou Britse wetenschappers immers een toegang tot bredere onderzoeksnetwerken en wereldwijde collaboraties kunnen helpen bieden.’

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20