Vanaf 1 september mag je voor bepaalde zaken de tuin van je buur betreden: waar moet je op letten?

Vanaf 1 september mag je in sommige gevallen de tuin van je buur betreden zonder dat die dat kan weigeren. Er gelden natuurlijk specifieke voorwaarden.

Waarom is dit belangrijk?

Dankzij een hervorming van het goederenrecht heb je niet langer de toestemming van je buur nodig als je bijvoorbeeld de bal van je kind uit zijn of haar tuin wenst te halen. Tot en met 1 september pleeg je een strafbaar feit als je dat doet zonder de uitdrukkelijke toestemming van je buur. Er gelden natuurlijk enkele voorwaarden.

Concreet gaat het over een hervorming van het goederenrecht. Volgens de huidige regels mag je vandaag bijvoorbeeld bij het snoeien van een haag een ladder op het terrein van je buur zetten om zo die taak tot een goed einde te brengen. Die regeling wordt nu verder uitgebreid. Dat melden onder meer De Standaard en Het Nieuwsblad.

Rechtmatige motieven om te weigeren

Dankzij die uitbreiding zal het vanaf 1 september ook mogelijk zijn om onder meer een stelling of een kraan te plaatsen op het terrein van je buur om iets op jouw grond te bouwen. Vanzelfsprekend dien je eerst na te gaan of je zelf niet over voldoende ruimte beschikt om dergelijk materiaal te plaatsen. Voorts dien je nog altijd de buurtbewoner op de hoogte te brengen van de plannen. Die kan zich daar tegen verzetten, maar dan wel met rechtmatige motieven. De buur kan met andere woorden vanaf volgende maand niet zomaar weigeren dat je tijdelijk gebruikmaakt van zijn of haar terrein.

Daarnaast dien je ervoor te zorgen dat het betreden van het terrein op de minst schadelijke manier gebeurt. Je buur kan een schadevergoeding eisen als er sprake is van schade aan zijn eigendom.

Bal uit de tuin halen

Dankzij de nieuwe wet zal het ook mogelijk zijn om ongestraft bijvoorbeeld een huisdier of een bal uit de tuin van je buur te halen. Tot op vandaag is het nog altijd verboden om ongevraagd de grond van je buur te betreden. Indien je daar niet de expliciete toestemming voor hebt, is er in principe sprake van een strafbaar feit. Vanaf 1 september is dat dus niet langer het geval.

“Je moet wel eerst aanbellen bij de buren en het vragen, maar als die weigeren of niet thuis zijn, mag je in principe toch de tuin binnengaan”, zei Vincent Sagaert, professor aan de KU Leuven, in een interview met De Ochtend op Radio 1. Hij heeft overigens meegewerkt aan de hervorming van het goederenrecht.

Hou er wel rekening mee dat je enkel de tuin van je buur mag betreden indien er sprake is van een noodzaak of een ongeluk. Denk bijvoorbeeld aan een van je kinderen die per ongeluk de bal over de haag heeft getrapt. Het is dus niet de bedoeling dat je eender wanneer de tuin van je buur gaat bezichtigen.

Goed nieuws voor wandelaars

De hervorming van het goederenrecht is ook goed nieuws voor de wandelaars. Voor hen is het tot op heden niet altijd duidelijk of ze een bepaald terrein mogen betreden tijdens hun wandeling. Denk bijvoorbeeld aan een private weide die een openbaar wandelpad doorkruist. Volgens de huidige regels mag je het private terrein niet betreden zonder toestemming. Dankzij de hervorming zal dat vanaf 1 september niet langer nodig zijn.

In de aangepaste wettekst wordt er gesproken van het “feitelijk gedogen”. Volgens dat concept kan iedereen zich op een onbebouwd en onbewerkt braakliggend perceel begeven, wanneer dit niet is afgesloten.

Er gelden wel enkele voorwaarden. Zo mag je geen schade berokkenen aan het perceel en mag je het domein niet betreden als de eigenaar dat expliciet heeft verboden. Als eigenaar kan je vermijden dat mensen zomaar je terrein betreden door een bordje te plaatsen met een duidelijk verbod.

(am)

Lees ook:

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20