UGent beëindigt samenwerkingen met Israëlische universiteiten en onderzoeksinstellingen te midden van voortdurende studentenprotesten

De Universiteit Gent (UGent) heeft aangekondigd dat alle lopende samenwerkingen met Israëlische universiteiten en onderzoeksinstellingen worden stopgezet. Dit besluit komt na wekenlange protesten van pro-Palestijnse studenten die het Universiteitsforum (UFO) bezet houden. Hoewel dit tegemoetkomt aan een belangrijke eis van de studenten, blijven de protesten aanhouden.

Meer dan drie weken geleden begonnen studenten aan een bezetting van het Universiteitsforum (UFO) van de UGent, waar de grootste aula van de universiteit zich bevindt. Ze eisen dat de universiteit alle banden met Israël verbreekt. Twee weken geleden maakte de UGent een gedeeltelijke toegeving door de banden met drie Israëlische partners te verbreken, maar de studenten vonden dit onvoldoende.

Nu heeft de UGent besloten alle samenwerkingen met Israëlische universiteiten en onderzoeksinstellingen te beëindigen. Dit besluit volgt op de aanbevelingen van de mensenrechtencommissie van de universiteit.

Escalatie van de situatie

Ondanks dat de protesten over het algemeen vreedzaam verlopen, escaleerde de situatie vorige week toen een groep studenten het Rectoraat van de UGent binnendrong. Ze besmeurden het gebouw met verf en klommen met Palestijnse vlaggen op het dak.

Rector Rik Van de Walle, die op dat moment in Zuid-Korea was, liet de politie ingrijpen. De politie gebruikte geweld om de studenten te verwijderen. Van de Walle eiste vervolgens dat de studenten het universiteitsgebouw zouden verlaten, maar zij weigerden dit.

Advies van de mensenrechtencommissie

De mensenrechtencommissie van de UGent heeft een nieuw advies uitgebracht, waarin wordt aangegeven dat de universiteit nog 18 lopende samenwerkingen heeft met Israëlische partners. Hoewel er in deze projecten zelf geen directe risico’s op mensenrechtenschendingen zijn, stelt de commissie dat deze partners indirect betrokken zijn bij mensenrechtenschendingen in Gaza.

“De tussenvonnissen van het Internationaal Gerechtshof wijzen op zeer ernstige schendingen van de mensenrechten en het internationaal humanitair recht door de Israëlische overheid in Gaza”, aldus het advies. De commissie beschouwt samenwerkingen met Israëlische overheidsorganisaties en academische instellingen als problematisch gezien het universitair mensenrechtenbeleid, omdat deze instellingen vaak nauw samenwerken met de Israëlische overheid en veiligheidsdiensten.

Reactie van de universiteit

Onder druk van de pro-Palestijnse actievoerders en na het nieuwe advies van de mensenrechtencommissie heeft de UGent besloten om alle lopende samenwerkingen met Israëlische universiteiten, hogescholen en onderzoeksinstellingen stop te zetten. Rector Rik Van de Walle heeft bevestigd dat hij volledig gehoor zal geven aan deze beslissing.

Studentenprotesten gaan door

Ondanks deze concessie van de universiteit, zijn de protesterende studenten nog steeds niet tevreden. Ze wijzen erop dat de UGent nog steeds samenwerkt met zes Israëlische bedrijven. “Ook zij dragen bij aan de oorlog, de voortdurende schendingen van de mensenrechten en het lijden in Gaza. We gaan door tot al onze eisen zijn ingewilligd,” aldus de actievoerders.

Vandaag komt de raad van bestuur van de UGent opnieuw samen om de eisen van de studenten te bespreken. Er is ook een bemiddelaar aangesteld om te proberen een oplossing te vinden die zowel de eisen van de studenten als die van de universiteit verzoent. Deze week hebben ook pro-Palestijnse assistenten zich aangesloten bij de protesten, waarbij ze aangeven tijdens examentoezicht “weg te kijken van spiekende studenten, zoals de rectoren dat doen bij de mensenrechtenschendingen van Israël in Gaza.”

Meer