Thematisch beleggen: hoe begin je daar eigenlijk aan?

Geschreven met branded content van KBC

 Het is een behoorlijke uitdaging om binnen de wereld van thematisch beleggen de juiste trends te spotten. Laat staan er de juiste opportuniteiten aan te koppelen. Vermogensbeheerder KBC Asset Management neemt die zoektocht uit handen van de belegger en definieerde 11 trends die onze maatschappij en onze economie structureel beïnvloeden. Om beleggen in deze trends tastbaar te maken, clustert ze de bedrijven die oplossingen bieden voor de uitdagingen waar we als maatschappij voor staan, volgens hun maatschappelijke rol. 

Grondig onderzoek als basis 

Thematisch beleggen staat of valt met onderzoek. Maar trendonderzoek is geen kwestie van buikgevoel of van kijken vanwaar de wind waait. “Thematisch beleggen vraagt diepgaand onderzoek van wat er leeft in de maatschappij,” zegt Philippe Delfosse, aandelenstrategist bij KBC Asset Management. “Ook het gebruik van nieuwe technieken zoals artificiële intelligentie helpt om inzichten te verwerven uit de veelheid aan data.” 

Daarbij wordt heel wat research doorgenomen van diverse partijen, gaande van studies van (supranationale) instellingen zoals World Economic Forum tot academische studies. 

Naast die research analyseren de experts bij KBC Asset Management zelf een veelheid aan concrete data om zo bepaalde inzichten te verwerven en maken ze gebruik van nieuwe technieken zoals artificiële intelligentie, deep learning en machine learning.

“Onderzoek naar trends lijkt soms de twijfelachtige ambitie te hebben om de toekomst te voorspellen. Dat is het zeker niet. Het is het identificeren van ontwikkelingen die de toekomst vormgeven en daar de impact van analyseren,” zegt Philippe Delfosse, aandelenstrategist bij KBC Asset Management.

Welke trends levert zo’n onderzoek dan op? We kunnen er bijvoorbeeld niet om heen dat de grondstofprijzen stijgen en de circulaire economie boomt. Maar de echte onderliggende trend is ‘natuurlijke grondstoffenschaarste’.
Hetzelfde geldt voor alle nieuwe manieren van communiceren, shoppen en werken die ontstaan dankzij nieuwe technologieën. ‘Transformerende technologieën’ zijn dus ook duidelijk zo’n onderliggende trend. KBC Asset Management definieert in totaal 11 megatrends, zoals vergrijzing, klimaatverandering, en groeiende ongelijkheid om er maar enkele op te noemen. “Trendonderzoek doe je niet eenmalig,” zegt Delfosse. “Je moet een recurrent proces in je werking inbouwen om het goed te doen. Daarom herbekijken wij op kwartaalbasis de gedefinieerde megatrends en gaan we ook na of er nieuwe trends in ontwikkeling zijn.” 

Breed durven denken

Enkel focussen op research en data is niet voldoende. Je moet ook de snelheid opvolgen waarmee bepaalde trends impact hebben. Als analist kijk je niet alleen naar de actuele context, regulering en overheidsbeleid, maar ook naar technologische ontwikkelingen die mogelijk een katalysator kunnen zijn. Neem het voorbeeld van klimaatopwarming als trend. Elektrische auto’s winnen steeds meer aan belang. De uitdaging is dan om niet enkel naar de fabrikanten van die elektrische auto’s te kijken, en bij uitbreiding de fabrikanten van batterijen en laadpalen. De echte uitdaging is om breder te gaan. Want ook de grondstoffen die nodig zijn om die batterijen te maken zijn niet onuitputtelijk. En ze zitten niet overal in de grond. Het conflict in Oekraïne toont hoe geopolitieke risico’s roet in het eten gooien. Als je weet dat 90% van de lithiumvoorraad, nodig om batterijen te maken, ontgonnen wordt in amper 3 landen wereldwijd, dan weet je dat ook bedrijven die de focus leggen op de recyclage van dergelijke noodzakelijke grondstoffen meer dan de moeite zijn om op te volgen en in te beleggen. Elke trend beïnvloedt een andere. Klimaat, grondstoffenschaarste, technologische innovaties, … Je kan ze niet los van elkaar zien. Dus moet je ook als analist breed genoeg denken.

“Kortetermijnonzekerheden op de beurs veranderen niets aan de uitdagingen waar we op langere termijn voor staan. Door de bedrijven te kiezen die hierop inspelen, willen we de winnaars van de toekomst selecteren,” aldus Joris Dehaes, analist bij KBC Asset Management.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20