Tesla denkt aan Amerikaanse fabriek voor raffinage lithium

De Amerikaanse autobouwer Tesla gaat mogelijk in Noord-Amerika een fabriek voor de raffinage van lithium, een cruciale grondstof voor de fabricage van batterijen voor elektrische wagens, bouwen. Dat blijkt uit een aantal documenten die het bedrijf bij de Amerikaanse autoriteiten heeft ingediend.

Wellicht zal de nieuwe site in de staten Texas of Louisiana komen. Daarmee zou Tesla de eerste partij zijn die de raffinage van lithium naar de Verenigde Staten brengt.

Onvoldoende productiecapaciteit

Er is in de productie van elektrische wagens een duidelijk gebrek aan lithium merkbaar. Het tekort moet volgens experts echter worden toegeschreven aan het feit dat er nog niet voldoende mijnen of raffinaderijen zijn om de sector met lithium te bevoorraden.

Tegelijkertijd wordt er opgemerkt dat Tesla de reputatie heeft opgebouwd zoveel mogelijk activiteiten in eigen beheer te organiseren, zodat de onderneming de afhankelijkheid van externe partijen tot een minimum kan beperken.

Daarbij wordt erop gewezen dat Elon Musk, de chief executive van Tesla, ondernemers herhaaldelijk heeft aangemoedigd om in de productie van lithium te investeren. Die oproep herhaalde hij nogmaals in een commentaar op de resultaten van het bedrijf in juli van dit jaar.

“De mijnbouw is relatief eenvoudig, maar de raffinage is veel moeilijker”, had Musk daarbij benadrukt. “Het is echter onmogelijk om te verliezen. De productie van lithium vertegenwoordigt een licentie om geld te drukken.”

Musk had eerder verklaard dat Tesla vanwege de stijging van de lithiumtarieven mogelijk zelf de ontginning en raffinage van de grondstof voor zijn rekening zou moeten nemen. Hij herhaalde ook dat het lithium zelf overvloedig beschikbaar is, maar het niet snel genoeg kan worden ontgonnen of verwerkt.

Dit probleem zal volgens de topman van Tesla alleen maar verder worden bemoeilijkt. Er zal de volgende jaren immers een steeds grotere vraag naar elektrische vraag kunnen worden opgemerkt. “Hierdoor zal ook de vraag naar lithium exponentieel verder oplopen”, voerde Musk aan.

Texas

Een aantal rapporten suggereren dat Tesla overweegt om in Noord-Amerika een ​​eigen lithiumraffinaderij op te zetten. Daarbij is volgens het persbureau Bloomberg gebleken dat Tesla in de staat Texas op mogelijke fiscale voordelen zou hopen te kunnen rekenen.

Tesla zou daarbij mogelijk Nueces County op het oog hebben. Die locatie biedt immers een goede verbinding met de Golfkust. Ook een vestiging in de staat Louisiana zou eventueel tot de mogelijkheden behoren. Indien het plan vooruitgaat, zou Tesla mogelijk tegen eind dit jaar met de bouw van de nieuwe fabriek willen beginnen. De werken zouden over twee jaar zou moeten worden afgerond.

Daarbij wordt tevens aangevoerd dat Tesla mogelijk verder dan de loutere raffinage wil kijken. De autofabrikant zou immers ook onderzoek doen naar de verwerking en productie van andere batterijmaterialen en aanverwante gebieden. Verder wordt erop gewezen dat Tesla een eigen proces voor de raffinage van lithium heeft ontwikkeld.

Tesla toont al heel lang interesse voor de ontginning en raffinage van lithium. Acht jaar geleden probeerde het bedrijf van Musk voor een bedrag van 325 miljoen dollar een lithium-startup te kopen, maar dat lukte niet.

Twee jaar geleden kondigde de automaker aan in de mijnbouw te stappen. Daarbij werden in de Amerikaanse staat Nevada een licenties voor de ontginning van het product op een oppervlakte van meer dan 4.000 hectaren verkregen. Sindsdien is er niets meer gebeurd, maar wel is de prijs van lithium tijdens deze periode met meer dan 400 procent gestegen.

Er zijn veel bedrijven die in deze sector activiteiten willen ontplooien. Voorbeelden zijn onder meer Lithium Americas, Standard Lithium en Livent. Maar Musk heeft duidelijk gemaakt dat er in de industrie voor meerdere partijen ruimte is.

Tesla heeft recent een aantal contracten afgesloten om de leveringen van lithium veilig te stellen, maar waarnemers merken op dat de verwerking van het product in eigen beheer voor het bedrijf een belangrijke stap zou betekenen voor de verdere uitbouw van zijn verticale integratie.

(bg)

Meer
Auto