Op vakantie naar risicozone? Dit zijn de regels rond coronatesten en quarantaine bij terugkeer

Het Overlegcomité van regeringen heeft, samen met de expertengroep GEES, de regels vastgelegd voor de vakantiegangers die terugkeren uit risicozones voor het coronavirus.

De Nationale Veiligheidsraad heeft vakantiereizen naar het buitenland al geregeld door de lijst van landen die toegankelijk zijn voor Belgen strikt te beperken tot Europese lidstaten en/of leden van de Schengenzone (31 landen). ‘Toch vereist de onstabiele gezondheidssituatie in sommige van deze regio’s die aanvankelijk als ‘veilig’ werden beschouwd een duidelijk stappenplan, om het risico te beperken dat de epidemie in ons land heropflakkert’, zegt het Overlegcomité in een persmededeling.

De aanpak maakt een onderscheid tussen rode, oranje en groene zones. Die zones worden gepubliceerd op de website van Buitenlandse Zaken.

Rode zones

Dit zijn steden, gemeenten, districten, regio’s of landen die door het land in kwestie opnieuw in lockdown worden gebracht. De lijst van rode zones kan na een advies van de evaluatiecel (CELEVAL) worden uitgebreid. Het gaat dan om steden, gemeenten, districten, regio’s of landen die op basis van objectieve epidemiologische criteria worden geacht een zeer hoog risico te lopen, ook binnen de Schengen+-zone.

Voor deze zones vaardigt België een formeel reisverbod uit. Reizigers die desondanks terugkeren uit deze zones zullen worden behandeld als ‘hoogrisicocontacten’, wat betekent dat ze verplicht getest en in quarantaine moeten.

Oranje zones

Hier gaat het om steden, gemeenten, districten, regio’s of landen met een hoog gezondheidsrisico volgens de evaluatiecel. Voor deze zones raadt België reizen sterk af, zonder evenwel een reisverbod op te leggen. Reizigers die toch terugkeren uit deze zones zullen gevraagd worden om testen en quarantaine te ondergaan.

Groene zones

Geen of laag gezondheidsrisico. Voor deze zones zullen geen bijzondere beperkingen worden opgelegd. Voorzorgsmaatregelen zijn nog steeds van toepassing.

Lees ook: Geen consensus bij virologen over vakantie in het buitenland

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20