Tariffs are good? Globaal handelsvolume daalt voor de derde maand op rij

Ondanks dreigende handelsconflicten kan in vele delen van de wereld geen enkel signaal van een economische crisis worden opgevangen. Dat dreigt echter slechts schijn te zullen zijn. Dat zegt David Fickling, redacteur bij het persbureau Bloomberg.

Hij wijst daarbij onder meer naar de recordcijfers die recent door indexen zoals de S&P 500 en de Nifty 50 werden gemeld, terwijl ook elders in de ontwikkelde wereld tegenover het begin van jaar slechts minimale dalingen moesten worden geregistreerd.

Die vaststellingen zouden als signalen kunnen worden bestempeld dat de wereldeconomie de impact van handelsconflicten lijkt te kunnen opvangen. Andere parameters tonen volgens Fickling echter een heel ander beeld.

Voorraden

“Wanneer naar de wereldwijde handelsvolumes wordt gekeken, kan nagenoeg een constante stijging worden opgetekend,” zegt David Fickling. “Slechts zelden wordt daarop een uitzondering genoteerd. Cijfers van het Nederlandse Centraal Planbureau (CPB) maken daarbij gewag van een daling bij de uitbraken van de recessies in het begin van de eeuw en tien jaar geleden.”

“Dat was ook het geval drie jaar geleden bij de grondstoffencrisis. Maar ook tijdens het tweede kwartaal van dit jaar heeft het Centraal Planbureau een daling moeten melden. Dat is vreemd, want de commodity’s, één van de grootste en meest volatiele sectoren van de wereldwijde goederenhandel, blijken goed te presteren.”

“De indexen van de commodity’s bereikten in mei zelfs het hoogste niveau in vier jaar,” verduidelijkt Fickling. “De zwakte komt dan ook niet van de materialen, maar wel van de verwerkte producten, die met een wereldwijde voorraadvorming worden geconfronteerd.”

Ook in de Verenigde Staten hebben fabrikanten volgens een rapport van de Federal Reserve melding gemaakt van hogere prijzen en voorraadproblemen, die aan het nieuwe handelsbeleid worden gekoppeld. De Federal Reserve maakt ook gewag van hogere aankoopprijzen en kleinere winstmarges. Er moet volgens Fickling ook voor een verdere daling worden gevreesd.

“Maar zelfs deze vaststellingen onderschatten wellicht de omvang van de onderliggende vertraging,” meent Fickling. “In de Verenigde Staten hebben de haventrafieken de voorbije maanden recordcijfers laten optekenen. Deze vaststelling suggereert dat de belastingverminderingen en een gunstig muntbeleid de problemen rond handelsconflicten ruimschoots hebben opgevangen.”

“Volgens de Amerikaanse National Retail Federation moeten de ogenschijnlijk positieve cijfers echter wellicht worden toegeschreven aan de strategieën van de bedrijven om grotere voorraden op te slaan vooraleer de importtarieven worden geïntroduceerd.”

Orders

“Het feit dat vorige Amerikaanse recessies vaak met een daling van de handelsvolumes gepaard zijn gegaan, hoeft geen vaststaande conclusie voor de toekomst zijn,” erkent Fickling. “De dalingen die door het Nederlandse Centraal Planbureau zijn vastgesteld, zijn echter wellicht eerder een gevolg dan een oorzaak van de economische contracties.”

“Eerder al werd benadrukt dat de markten niet goed zijn om vooraf de risico’s van stijgende tarieven in te schatten. Om een duidelijker inzicht op de mogelijke toekomst te verkrijgen, kan alvast gekeken worden naar de vooruitzichten van de grote containerrederijen.”

“Voor het uitbreken van de financiële crisis tien jaar geleden werden orderboeken voor meer dan duizend schepen geregistreerd,” benadrukt Fickling. “Sinds Donald Trump aan de macht is gekomen, is het volume  echter nooit boven 20 procent van dat cijfer gekomen.”

“Het kan misschien wel lijken dat de wereldeconomie de actuele wrijvingen zou kunnen overwinnen, maar de scheepsvloot – die nochtans de verhandelde goederen zal moeten transporteren – blijkt daarvan alvast nog geen signaal te zien.”

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20