“Synthetische kerosine cruciaal voor levering duurzame brandstoffen aan Europese luchtvaart”

Tegen het einde van dit decennium zouden producenten van duurzame brandstoffen in Europa jaarlijks meer dan 1,8 miljoen ton synthetische kerosine (e-kerosine) kunnen produceren. Dit zal bovendien helpen om de uitstoot van koolstofdioxide terug te schroeven. Dat blijkt uit een rapport van de denktank Transport & Environment, gebaseerd op een analyse van de geplande productiecapaciteit van achttien Europese fabrikanten van e-kerosine.

Synthetische kerosine, gegenereerd door een combinatie van duurzame waterstof en koolstofdioxide, biedt volgens de analisten mogelijkheden om de klimaatimpact van de luchtvaart aanzienlijk te verminderen.

Onvoldoende prikkels?

In zijn nieuwe prognose zegt Transport & Environment dat tegen het midden van dit decennium in de Europese Unie voor de luchtvaartmaatschappijen jaarlijks meer dan 0,16 miljoen ton e-kerosine beschikbaar zal zijn. Vijf jaar later zou dat volume tot ongeveer 1,83 miljoen ton oplopen.

Dit cijfer vertegenwoordigt 3,65 procent van de Europese vraag naar brandstoffen. Daarmee zou ook de jaarlijkse uitstoot van koolstofdioxide met 5 miljoen ton kunnen dalen. Dat is het equivalent van de uitstoot van 30.000 transatlantische vluchten.

“De nieuwe analyse toont dat de Europese markt voor e-kerosine klaar is om naar een hoger niveau te schakelen, maar vanuit het beleid komen onvoldoende prikkels om de productie verder op te drijven”, stipt Transport & Environment op.

“Om de luchtvaart snel en efficiënt koolstofarm te maken, zouden de luchtvaartmaatschappijen een betere toegang tot e-kerosine moeten krijgen. Dat product kan in de bestaande vliegtuigbrandstoffen worden gemengd.”

“Duurzame e-kerosine is de milieuvriendelijke vliegtuigbrandstof van de toekomst”, benadrukt Matteo Mirolo, expert luchtvaartbeleid bij Transport & Environment. “Zowel de beleidsmakers als de luchtvaartmaatschappijen moeten zich dan ook op een grotere gebruik van deze brandstof instellen.”

“Europa heeft hier een ongekende kans om de klimaatimpact van het transport te verminderen, nieuwe banen te creëren en zijn energiezekerheid, dankzij een verminderde behoefte aan import van brandstoffen uit andere regio’s, te versterken.”

Energiezekerheid

Om de uitstoot van broeikasgassen tot een minimum te beperken, moet e-kerosine aan twee essentiële voorwaarden voldoen. “In eerste instantie moet waterstof voor het proces worden geproduceerd met behulp van extra hernieuwbare elektriciteit”, luidt het. “Daarnaast moet koolstofdioxide uit de atmosfeer worden opgevangen.”

In juli vorig jaar heeft de Europese Commissie de wetgeving ReFuelEu ingevoerd om het aandeel van duurzame vliegtuigbrandstoffen in Europa te vergroten. Daarbij werden een aantal mengniveaus, samen met een aantal deadlines voor de verhoging van het aandeel van e-kerosine in het totale brandstofverbruik naar voor geschoven. Volgens Transport & Environment gaan die richtlijnen echter niet ver genoeg.

“Er is voor de introductie van e-kerosine tegen het midden van dit decennium zelfs geen enkel streefdoel naar voor geschoven”, merkt de denktank op. “Bovendien wordt ook vijf jaar later amper een niveau van 0,7 procent gesuggereerd.”

“Uit de nieuwe analyse blijkt nochtans dat een ambitieuzer plan van minstens 0,1 procent e-kerosine tegen het midden van dit decennium en 2 procent vijf jaar later mogelijk is. Dit product zou in de plaats moeten komen van biobrandstoffen die zijn afgeleid van grondstoffen zonder een duurzame origine.”

Meer