Studie: Europese pendelaar is moeilijk uit zijn auto te krijgen

Ondanks alle congestieproblemen is de Europeaan moeilijk uit zijn auto te krijgen. – Cohen Magali/Abacapress

De Europese pendelaar verkiest nog altijd zijn auto – ondanks het bijhorende fileleed – boven het openbaar vervoer. Ondanks zware financiële injecties zijn de Europese steden er niet in geslaagd om hun bevolking van de auto naar de fiets of de bus te laten overstappen. Dat blijkt uit een rapport van de Europese Rekenkamer.

De onderzoekers wijzen erop dat de Europese Commissie zes jaar geleden besliste om zwaar te investeren in de promotie van de alternatieve mobiliteit. Er moet volgens het rapport echter worden vastgesteld dat die inspanningen tot op dit ogenblik geen significante positieve resultaten hebben opgeleverd.

Spitsuren

‘Het blijkt vaak niet eenvoudig om burgers te overtuigen het comfort van hun auto op te geven voor andere vormen van vervoer,’ staat in het rapport. ‘Vele lokale overheden hebben een reeks initiatieven opgezet om de kwaliteit en kwantiteit van het openbaar vervoer te verbeteren.’

‘Desondanks kon geen significante vermindering van het privégebruik van de auto worden opgemerkt. Dat leidt nochtans in veel steden tot een toenemende congestie, waardoor ook de uitstoot van broeikasgassen blijft stijgen.’

De onderzoekers geven toe dat er wel een aantal resultaten zijn geboekt. ‘In steden zoals Madrid, Barcelona en Hamburg waren er tijdens de spitsuren in een tijdsbestek van een half uur veel minder locaties met de auto bereikbaar dan zeven jaar voordien,’ verduidelijkt het rapport.

‘Gelijkaardige resultaten zijn ook in mindere mate terug te vinden in Palermo, Warschau, Napels en Leipzig. Anderzijds zijn er geen aanwijzingen van een duidelijke evolutie naar een duurzamer vervoer. Bovendien bleef de uitstoot van broeikasgassen door het transport toenemen. In een grote meerderheid van de geanalyseerde steden bleek ook de congestie verder te verslechteren.’

Verspilling van het budget

De Europese Unie besliste zes jaar geleden een budget van 16,5 miljard euro uit te trekken voor de promotie van alternatief stedelijk transport. ‘De analyse toont dat deze gelden wel zijn opgenomen,’ zeggen de onderzoekers. ‘De richtlijnen van de Europese Commissie voor de besteding van die middelen blijken echter vaak amper te zijn gevolgd.’

‘Er werden massaal budgetten verspild aan projecten die achteraf mislukkingen bleken. Bovendien bleek dat de stedelijke plannen vaak geen enkele samenhang vertoonden. In heel weinig steden is een congestieheffing ingevoerd. Er bleek ook weinig engagement om fietspaden aan te leggen. Het openbaar vervoer stond bovendien meestal onder zware financiële druk.’

De onderzoekers wijzen erop dat congestie ook een negatieve impact heeft op de economische groei. ‘In de Europese Unie loopt die kost op tot 270 miljard euro per jaar,’ voeren ze aan. ‘Bovendien wordt 96 procent van de burgers van de Europese steden blootgesteld aan luchtverontreiniging die de gezondheid schade toebrengt.’