Alternatieve vervoersdiensten hebben weinig frequente gebruikers

In de Verenigde Staten is het gebruik van alternatieve vervoersdiensten – zoals de services van bedrijven zoals Uber of Lyft – de voorbije jaren sterk toegenomen. Dat blijkt uit een studie van het Pew Research Center, gebaseerd op een bevraging bij ruim tienduizend Amerikaanse burgers in de herfst vorig jaar. De onderzoekers kwamen tot de vaststelling dat inmiddels 36 procent van de Amerikaanse volwassen bevolking al ooit van alternatieve vervoersdiensten gebruik heeft gemaakt.

Drie jaar voordien had amper 15 procent getuigd ooit op die services beroep te hebben gedaan. Op dat ogenblik bleek bovendien 33 procent van het bestaan van die diensten zelfs nog nooit te hebben gehoord.

Hogere categorieën

“Het gebruik van alternatieve taxidiensten is in de meeste demografische groepen toegenomen, maar wanneer naar leeftijd, opleidingsniveau of inkomen wordt gekeken, kunnen significante verschillen worden opgemerkt,” zeggen de onderzoekers.

“Onder meer bleek dat in de leeftijdsgroep tussen achttien en negenentwintig jaar 51 procent deze services al te hebben gebruikt, maar bij vijftigplussers valt dat cijfer terug tot 24 procent. In inkomenscategorie van minstens 75.000 dollar per jaar wordt een score van 53 procent opgetekend, maar onder de grens van 30.000 dollar wordt nog een niveau van 24 procent geregistreerd.”

“Bij universitairen kan een gebruik van 55 procent worden gemeld, tegenover amper 20 procent bij groepen die maximaal een diploma middelbaar onderwijs bezitten,” zeggen de onderzoekers nog.

“Er kunnen bovendien ook volgens de woonomgeving belangrijke verschillen worden genoteerd. In de stad wordt een score van 45 procent opgetekend, maar in buitenwijken valt dat cijfer terug tot 40 procent. Op het platteland blijkt daarentegen amper 19 procent van de bevolking al ooit van alternatieve vervoersdiensten gebruik te hebben gemaakt. Dit verschil valt zelfs op binnen groepen die demografisch algemeen een hoog gebruik laten optekenen.”

“In de hoogste inkomensklasse wordt in de steden een gebruik van 71 procent gemeld, maar op het platteland blijft die score beperkt tot 32 procent,” verduidelijken de researchers. “Aanzienlijke tussen de stad en het platteland kunnen verder ook worden opgetekend bij universitairen en de leeftijdsgroep tussen achttien en negenentwintig jaar.”

“Eerder onderzoek heeft nochtans uitgewezen dat een landelijke omgeving minder gemakkelijk toegang biedt tot het openbaar vervoer,” zeggen de onderzoekers nog. “De aanbieders van alternatieve vervoersdiensten hebben al pogingen ondernomen om hun activiteiten ook naar landelijke en afgelegen gebieden uit te breiden. De uitbouw van een sterk netwerk wordt er echter geconfronteerd met diverse knelpunten, zoals een lagere bevolkingsdichtheid en langere reisafstanden.”

Occasioneel

De onderzoekers merken op dat het gebruik van alternatieve taxidiensten weliswaar sterk is toegenomen, maar dat betekent volgens hen nog niet dat er ook over een hoge frequentie kan worden gesproken. Slechts 10 procent van de respondenten zegt deze applicaties minstens wekelijks te gebruiken. Amper 2 procent getuigt quasi dagelijks op de diensten beroep te doen. Verder maakt 22 procent gewag van een maandelijks gebruik.

“Hieruit kan worden geconcludeerd dat amper 4 procent van de Amerikaanse bevolking minstens wekelijks van een alternatieve vervoerdienst gebruik maakt,” zeggen de onderzoekers. “Dat is nagenoeg onveranderd gebleven tegenover drie jaar voordien, toen een score van 3 procent werd opgetekend.”

Ook hier kunnen echter belangrijke demografische verschillen worden gemeld. In de stad zegt 19 procent van de respondenten wekelijks op de services beroep te doen, tegenover 6 procent in de buitenwijken en 5 procent op het platteland. Op dezelfde manier laat de leeftijdsgroep tussen achttien en negenentwintig jaar (12 procent) een hogere score optekenen dan de vijftigplussers (7 procent).

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20