Stress op het werk sterk gestegen

Ongeveer 45 procent van de werknemers zegt gestrest te zijn op het werk, vergeleken met 30 procent in 2012, volgens een onderzoek van Solidaris onder Brusselse en Waalse werknemers.

Voor de socialistische mutualiteit vormt het probleem van stress een essentieel probleem voor de volksgezondheid en het effect ervan op de lichamelijke en geestelijke gezondheid kan niet worden ontkend.

Solidaris had zeven jaar geleden al een eerste onderzoek naar stress op het werk uitgevoerd. Sindsdien is het aandeel werknemers dat zegt vaak of zeer vaak gestrest te zijn aanzienlijk toegenomen. Het steeg van 30 procent in 2012 naar 45 procent in 2019. De toename is groter bij vrouwen (48%) dan bij mannen (42%), terwijl er in 2012 weinig verschil was tussen de twee geslachten.

Hoe ouder, hoe meer stress

Het laat ook zien dat naarmate we ouder worden, het stressniveau toeneemt. Zo is in 2019 bijna 60 procent van de werknemers boven de 50 vaak gestrest (vergeleken met 33 procent voor 18- tot 25-jarigen). Eenoudergezinnen, alleenstaande personen en afgestudeerden van het lager of lager secundair onderwijs, op hun beurt, zien hun stressniveau boven de 50 procent uitkomen.

Voor driekwart van de Franstalige Belgische werknemers zal de situatie de komende zeven jaar niet verbeteren. Ze blijft stabiel voor 38 procent en wordt slechter voor 37 procent.

Volgens de socialistische mutualiteit zijn er verschillende diepgaande veranderingen die de relatie met werk en dus stress op het werk beïnvloeden. De jongsten hebben zo een andere relatie ontwikkeld met werk (door een zeer onstabiele context) en verwachtingen die zeker heel anders zijn dan die van de oudsten (werk dat niet meer noodzakelijkerwijs een levensdoel maar een middel is), analyseert ze.

De oudsten worden geconfronteerd met veel veranderingen, zoals digitalisering, aanpassing en steeds langer werken met de verhoging van de pensioenleeftijd.

‘Jobs, jobs, jobs’

Vrouwen hebben ook nog geen gelijke behandeling in de dagelijkse huishoudelijke taken en hebben daarom nog meer moeite om gezins- en beroepsleven te combineren. Dat is zeer stresserend volgens Solidaris.

Solidaris vindt dat politici rekening moeten houden met de resultaten en hun ‘zeer zorgwekkende’ evolutie. ‘De bevindingen staan niet los van een beleid dat pleit voor jobs, jobs, jobs en een grote flexibiliteit in plaats van een tewerkstelling die een billijke beloning biedt, die rekening houdt met de gezinsproblemen waarmee veel werknemers (jonge kinderen, ouder wordende ouders, enzovoort) worden geconfronteerd in bedrijven die niet ten koste van alles streven naar een zo groot mogelijke winst (voor de aandeelhouders) of die niet de concurrentie tussen de individuele personen op de spits drijven.’

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20