Stijgende cijfers baren zorgen: gaan we van ‘bubbel’ naar ‘contactbudget’?

Met de – opnieuw – stijgende coronacijfers in gedachten, lanceren de virologen een nieuw offensief om de Belg aan te manen tot discipline. In de marge heeft een nieuw begrip het levenslicht gezien, want de befaamde bubbel zou wel eens plaats kunnen ruimen voor het contactbudget. Wat is dat nu weer?

Het zou ons verbazen mocht u het gemist hebben, maar de coronacijfers gaan opnieuw in stijgende lijn. Tussen 4 en 10 september werd er per dag bij gemiddeld 680,6 Belgen een coronabesmetting vastgesteld, wat overeenkomt met een stijging van 42 procent op weekbasis. Ook het aantal hospitalisaties gaat net geen 10 procent hoger, tot zo’n 26 per dag. In totaal liggen er nu 291 mensen in het ziekenhuis met Covid-19.

De oorzaken voor de heropflakkering zijn legio. Er zijn de naweeën van de laatste terugkerende vakantiegangers – u weet, corona laat zijn tanden pas na twee tot drie weken zien – uit gebieden waar het virus net nog iets weliger tiert. Maar ook de heropening van de scholen heeft zijn prijs, want het ‘gewone leven’ herneemt. Dat de herfst weer stilaan binnensluipt – dit hittegolfje niet te nagesproken – draagt ook niet echt bij aan de cijfers.

‘Tendentieuze onwaarheden’

De virologen wijzen met de vinger naar andere experts die kritische kanttekeningen maakten bij het coronabeleid. Denk bijvoorbeeld aan de open brieven rond de haalbaarheid van de bubbel en het nut van mondmaskers op school. ‘De maatregelen werkten prima, tot op het moment dat slimme mensen open brieven begonnen te schrijven omdat de maatregelen volgens hen volstrekt overdreven en onnodig waren’, foetert viroloog Marc Van Ranst op Twitter.

Volgens diezelfde Van Ranst sloeg de federale regering ook de bal mis toen het leitmotiv ‘we moeten met virus leren samenleven’ werd. Nochtans is dat een boodschap die collega en interfederaal woordvoerder Steven Van Gucht en professor Geert Meyfroidt (UZ Leuven) al een tijdje uitdragen. ‘We moeten nog lang leven met virus. We moeten ervoor zorgen dat mensen het volhouden’, stelde die laatste enkele weken geleden nog.

Bubbel op de schop

Eind augustus maakte premier Sophie Wilmès bekend dat er bijsturingen van de regels onderweg zijn. ‘We hebben Celeval (een onderdeel van het Nationaal Crisiscentrum, red.) bijvoorbeeld gevraagd om het concept bubbel opnieuw uit te vinden, want de bevolking houdt zich daar nog amper aan. Het blijft belangrijk dat we de sociale contacten waarbij we geen afstand kunnen houden, beperken’, gaf ze te kennen.

Het probleem zit hem dus bij de naleving van de maatregelen. Daarom opperen experts om over te stappen naar een flexibeler systeem voor sociaal contact. ‘We moeten zoeken naar haalbare manieren die we kunnen volhouden, zodat we sociaal contact kunnen blijven hebben, maar binnen bepaalde limieten van een budget dat we best niet overschrijden’, suggereerde biostatisticus Geert Molenberghs bij Radio 2.

Concreet?

Dit zijn de huidige maatregelen:

  • Elk gezin mag maximum met 5 personen afspreken. Dit moeten altijd dezelfde personen zijn.
  • Als je op anderhalve meter kan blijven, mag je activiteiten doen met maximum 10 personen. Bijvoorbeeld: fietsen of wandelen.
  • In onze buurlanden zijn er overigens gelijkaardige maatregelen: in Engeland mag je afspreken met zes mensen uit je sociale kring. Ook in Nederland zijn sociale bijeenkomsten met meer dan zes mensen uit den boze.

Richting een contactbudget?

  • Een contactbudget is een soort van krediet aan contacten dat je kan spenderen zoals je wil, maar waarbij je zelf het bredere plaatje in de gaten houdt. ‘Bekijk het als je budget om naar de supermarkt te gaan: spendeer je het allemaal in één keer aan een dure steak, dan is het weg’, stelt Molenberghs in Het Nieuwsblad.
  • Hoe het precies werkt, is nog niet helemaal duidelijk. Het kan gaan om evenementen die je bijwoont, maar ook eventueel het strikte tellen van de personen die je gezien hebt. ‘Als je vandaag naar een barbecue gaat, ga je dan morgen misschien niet naar een concert’, gaf infectiologe Erika Vlieghe maandag als voorbeeld in De Ochtend.
  • Het is echter onwaarschijnlijk dat het om een ruime ‘vork’ aan contacten zal gaan. In juni kreeg iedereen een vrij wisselende bubbel van 15 personen aangeboden, die kort daarna de grondslag vormde voor de tweede coronagolf tijdens de zomermaanden.

En nu? Hoewel er op sociale media stemmen opgaan om een Nationale Veiligheidsraad bijeen te roepen, lijkt dat nog niet meteen aan de orde. De volgende vergadering staat gepland voor ‘de week van 21 september’, valt te horen in de wandelgangen. Rik Van de Walle, de rector van de Universiteit, voert alvast de druk op de overheid op. ‘Communiceer over de werkzaamheden van Celeval. Zorg voor transparantie en toegang tot relevante data. Laat weten wat u weet en niet weet. Ontwikkel een plan met concrete korte- en langetermijndoelstellingen’, klonk het op Twitter.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20