Startersgids: zo vind je een zakenpartner

 

Door te gaan samenwerken met een zakenpartner zal de dynamiek van het runnen van een bedrijf op een drastische manier veranderen. Een goede zakenpartner kan immers een heleboel toevoegen aan een bedrijf. Aan de andere kant kan een bedrijf ook profiteren van één leidinggevende op het moment dat het enige alternatief bestaat uit een samenwerkingsverband dat niet compatibel is, of als er samengewerkt zal moeten worden met een partner die niet de over juiste vaardigheden of ervaringen beschikt die nodig zijn voor succes.

Het hebben van een zakenpartner heeft niet alleen voordelen, maar zeker ook een aantal nadelen. Het samenwerken met een partner kan dus zowel je bedrijf, en jezelf, al dan niet ten goede komen. Je dient dan ook altijd rekening et houden met al deze punten voordat je besluit om samen te gaan werken met een zakenpartner, of om je onderneming alleen te gaan runnen.

Voordelen van werken met een zakenpartner

Een zakenpartner kan je helpen bij het opstarten van je bedrijf, of als dit is uitgegroeid, en er samen met je voor zorgen dat het een succesvolle onderneming wordt. Zakelijke partners kunnen ervoor zorgen dat de werklast wordt gedeeld en dat je vaardigheden samengebracht kunnen worden met die van een andere ondernemer. Op het moment dat je samen met een partner werkt, dan kun je je bedrijf te dan ook verrijken doordat je een vaste teamgenoot hebt die met nieuwe ideeën en andere inzichten kan komen.

Een paar voordelen van het samenwerken met een zakenpartner zijn:

Werken met dubbele mankracht

Op het ogenblik dat je samenwerkt met een zakenpartner, dan kun je twee keer zo veel werk verrichten. Een heleboel werk zal immers worden verricht om het bedrijf op te bouwen. Zo moet je onder andere marktonderzoek uitvoeren, netwerken, onderzoek doen en nieuwe plannen ontwikkelen, verkoopstandpunten opstellen en potentiële geldschieters of investeerders ontmoeten. Dit alles kan een ondernemer soms enorm overweldigen. In het prille begin van een nieuwe onderneming, heb je wellicht nog geen financiële middelen om medewerkers, die je kunnen helpen, in dienst te nemen. Een zakenpartner kan echter prima dienst doen als vertrouweling en ondersteuner die samen met jou de lasten van het opstarten van een nieuw bedrijf wil delen.

Verschillende vaardigheden kunnen gebruiken

Een zakenpartner kan met geheel nieuwe vaardigheden voor de dag komen. Zo kan de ene zakenpartner bijvoorbeeld een achtergrond hebben op het gebied van engineering en het uitvoeren van onderzoeken, terwijl de andere juist uitblinkt op het vlak van verkoop en netwerken. Door gebruik te maken van deze verschillende vaardigheden zal de kans op het opbouwen van een succesvol bedrijf een stuk groter worden. Bovendien kan het samenwerken met een zakenpartner ervoor zorgen dat je taken kunt verdelen op basis van de sterke punten van beide partners, het effectief benutten van de beschikbare tijd en het elimineren van dubbel werk.

Verschillende perspectieven

Om zich niet op één bepaald punt blind te staren, zullen veel ondernemers om inzichten van buitenaf gaan gebruiken. Zo zou je bijvoorbeeld kunnen denken dat je het beste idee, of de oplossing voor een bepaald probleem hebt ontdekt en zelfs te gemakkelijk kapitaal in je bedrijfsplannen kunnen gaan investeren. Succesvolle ondernemers hebben namelijk het volste vertrouwen in hun ideeën, maar er kan juist iemand anders nodig zijn om de dingen weer in het juiste perspectief te kunnen plaatsen. Het besluitvormingsproces wordt in de regel dan ook gemakkelijker en realistischer op het moment dat twee of meer mensen op een objectieve manier bepaalde ideeën evalueren en er hun zorgen en feedback over te delen.

Iemand die je scherp zal houden

Sommige mensen worden lusteloos op het ogenblik dat ze een bedrijf opstarten. Zij kunnen het bijvoorbeeld erg moeilijk vinden om de nodige discipline op te brengen om gemotiveerd te blijven. Zakenpartners daarentegen kunnen elkaar bij de les houden en elkaar zelfs verantwoordelijk houden voor fouten die er eventueel worden gemaakt.

Samen ideeën evalueren

Zakenpartners kunnen met elkaar praten over hun ideeën. Veel ondernemers vinden het namelijk vaak lastig om objectiviteit te handhaven bij het starten van een nieuw zakelijk idee. Een zakenpartner zal je echter helpen om de nieuwe ideeën en ondernemingsplannen op een realistische manier te bekijken en potentiële fouten samen te evalueren. Je zakenpartner kan uiteraard ook rekenen opjouw ideeën, het meer input geven om één van je plannen te verfijnen zodat er een betere kans van slagen zal zijn.

De mogelijkheden om te netwerken worden groter

Netwerken kan worden beschouwd als één van de fundamenteel aspecten binnen het bedrijfsleven. Iedere keer dat je iemand ontmoet, heb je de mogelijkheid om nog meer mensen te ontmoeten door middel van het netwerk van deze persoon. Je hebt dan ook een heleboel contacten nodig om te kunnen slagen in het bedrijfsleven. Het hebben van een zakenpartner zal je de mogelijkheid bieden om je bestaande lijst met contacten verder uit te breiden, en op die manier dus het aantal mogelijke klanten, investeerders, leveranciers en begeleiders vermenigvuldigen.

De mogelijkheid om zaken in een juist perspectief te houden

Ondernemers zitten in de regel in een soort achtbaan van emoties. Soms kunnen ze te pessimistisch worden en op andere momenten zullen ze zich juist weer overmoedig voelen. Zowel doemdenken als het hebben van te veel zelfvertrouwen kunnen een nieuw businessplan in de weg staan. Een zakenpartner kan je echter helpen om alles in het juiste perspectief te houden en zich af te laten leiden door wisselende gevoelens. Het is goed om in jezelf te geloven, maar niet om vol van jezelf te zijn. Je kunt emotionele uitersten voor een belangrijk deel voorkomen dankzij een zakenpartner. Deze persoon kan je helpen om nieuwe mogelijkheden te herkennen en na te streven, zonder alleen afhankelijk te zijn van je eigen mening en ervaringen.

Nadelen van het samenwerken met een zakenpartner

Hoewel het werken met een zakenpartner je talloze voordelen op kan leveren, kun je er eveneens voor kunnen kiezen om niet te werken met een ander. Samenwerken met een zakenpartner kent namelijk ook een aantal negatieve kanten. Een slechte zakelijke samenwerking is in de regel aan de orde als een ondernemer heeft gekozen voor een verkeerde partner, of een zakelijke partner om de verkeerde redenen heeft uitgekozen.

Een aantal nadelen van het samenwerken met een zakenpartner zijn:

De verschillen in werkmoraal

Veel ondernemers vinden het lastig om samen te werken met partners die hun enthousiasme en passie voor hun bedrijf niet delen. Zakenpartners die niet kunnen voldoen aan deadlines, in klantencontacten of contacten onderhouden, bijvoorbeeld door een gebrek aan verantwoordelijkheidsgevoel kunnen zowel een gevestigd bedrijf als een nieuwkomer in het bedrijfsleven, in korte tijd failliet laten verklaren. Zakenpartners die gewetenloos te werk gaan, kunnen dus wel degelijk bijdragen aan de ondergang van een bedrijf. Hoewel je hoopt dat je je zakenpartners van tevoren al goed kent, kun je helaas niet hun ware aard doorgronden totdat ze je reputatie of vertrouwen hebben beschadigd, of je met problemen van een andere orde van grootte te maken hebt gekregen dankzij deze minder betrouwbare zakenpartner.

Gebrek aan ervaring of vaardigheden

Sommige zakenpartners hebben niet de nodige ervaring of vaardigheden om hun taak met succes uit te kunnen voeren. Tijdens het samenwerken met een zakenpartner, moet je echter kunnen rekenen op deze persoon om goede resultaten te boeken. Werken met een zakenpartner die geen succes kan boeken, kan leiden tot een heleboel zakelijke rampen, inclusief producten die slechts zijn ontwikkeld, klanten die boos weglopen en in het ergste geval zelfs slepende rechtszaken die het gevolg zijn van gemaakte fouten.

Geschillen over de doelstellingen van het bedrijf

Een slechte keuze van een zakenpartner kan grote problemen tot gevolg hebben voor een bedrijf. In sommige gevallen kan zelfs het samenwerken met een gemotiveerde, getalenteerde en briljante zakenpartner ook problemen veroorzaken. Zakenpartners kunnen het volkomen oneens zijn als het gaat over de doelstellingen van het bedrijf op de lange termijn. Ze kunnen weken, of soms wel maanden, doorgaan met kibbelen in plaats van zich bezig te houden met het nemen van belangrijke beslissingen. Meningsverschillen tussen zakenpartners kunnen gewoonweg een heleboel geld kosten, maar ook veel stress veroorzaken (ook aan de overige werknemers) of leiden tot onsamenhangende zakelijke praktijken.

Het delen van de winst

Op het ogenblik dat je samenwerkt met een zakenpartner, dan zul je eveneens de gemaakte winst moeten verdelen. Ondernemers zullen gelukkig zijn om hun winst te kunnen delen met hun zakenpartners als deze een toegevoegde waarde zijn voor het bedrijf. Wanneer je zakenpartner niet voldoende zaken binnenbrengt om hun betrokkenheid te rechtvaardigen, terwijl ze wel een deel van de winst willen ontvangen, dan kan dit ernstige problemen geven. Indien je dezelfde hoeveelheid geld verdiend met een zakenpartner als je in je eentje ook zou doen, dan kun je niet de juiste persoon hebben gekozen om je te helpen bij het runnen van je bedrijf.

Ingewikkelde relaties

Als mensen samen willen gaan werken binnen bedrijf met iemand die dicht bij hen staat, dan lopen ze het risico schade toe te brengen aan deze relatie. Zakenpartners hebben over het algemeen namelijk verschillende opvattingen. In bepaalde gevallen kunnen deze meningsverschillen zelfs leiden tot ernstige misverstanden. Als gevolg hiervan kan een slechte zakelijke samenwerking een hechte relatie volledig verwoesten zodra de partner een vriend, een geliefde of een familielid is.

Aansprakelijkheid voor de daden van je zakenpartner

Je moet altijd de verantwoordelijkheid nemen voor de dingen die in je bedrijf gebeuren. Op het moment dat je zakenpartner bijvoorbeeld wetten overtreedt, dan kun je uiteindelijk in de rechtbank belanden om daar eveneens je aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid te tonen. Dit alles kan leiden tot het betalen van een boete voor het overtreden van wet, een rechtszaak als er sprake is van een civiele onrechtmatige daad of bij een aansprakelijkheid stelling voor de schade, of in het ergste geval zelfs een gevangenisstraf omdat je zakenpartner een strafbaar feit heeft gepleegd. Indien je samenwerkt met een zakenpartner, dan zul je extra stress ervaren omdat je er voortdurend voor moet zorgen dat je alles weet wat je partner doet. Zelfs als beide partners elkaar blindelings vertrouwen, dien je de werkzaamheden van je zakenpartner in de gaten te houden. Er kan immers altijd een situatie ontstaan waarin nalatigheid, verkeerde werkmethoden of het plegen van overtredingen aan de orden zijn die je echter koste wat het kost wilt voorkomen. Je moet ervoor zorgen dat je niet alleen de geldende wetten begrijpt, maar ook dat je een goed plan op kunt stellen voor het runnen van je bedrijf.

Je reputatie op het spel zetten

Zelfs op het ogenblik dat je zakenpartner de wet niet overtreedt, kunnen zijn, of haar, acties ook een weerslag hebben op jouw reputatie en je zelfs gaan achtervolgen. Een duistere- of oneerlijk zakenpartner kan leiden tot een wijdverbreid wantrouwen ten aanzien van je bedrijf. Dit kan zelfs zorgen voor een permanent schade aan je reputatie. Mensen zullen het beeld dat zijn hebben gevormd van jou en je zakenpartner ook associëren met je bedrijf, en zelfs als je je bedrijf weet te behouden zonder deze zakenpartner kan het opbouwen van zakelijke relaties negatief worden beïnvloed door de reflectie van de reputatie van je (voormalige) zakenpartner. Voordat je besluit om in zee te gaan met een zakenpartner moet je ervoor zorgen dat het werken met deze partner voordelen biedt voor jou en je onderneming.

Waar moet je aan denken voordat je gaat samenwerken met een zakenpartner

Eigenlijk is het voornamelijk van belang dat je de voordelen en de nadelen van een samenwerking met een zakenpartner tegen elkaar afstreept. Verder dien je er wel voor te zorgen dat je de juiste motivatie hebt om zaken te gaan doen met een ander. Mensen kunnen zaken gaan doen met één of meerdere zakenpartners om de meest uiteenlopende redenen. Door deze redenen eerst te analyseren kun je waarschijnlijk een veel betere keuze manken om wel of niet met een zakenpartner samen te gaan werken en het succes van je bedrijf te garanderen.

Goede redenen voor het aangaan van een zakelijke samenwerking

Een zakelijke samenwerking moet je eigenlijk alleen aangaan op het moment dat je hier goede redenen voor hebt. Een aantal van deze goede redenen zijn onder andere:

  • Het ontbreekt je aan vaardigheden op bepaalde essentiële gebieden, zoals techniek, marketing, netwerken, financiën of management. Je zakenpartner beschikt wel over de juiste vaardigheden op deze vlakken en kan dus je bedrijfsplan versterken.
  • Je runt in je eentje een bedrijf, maar eigenlijk is dit te veel voor één persoon. Door samen te gaan werken met een zakenpartner kunnen gaten op worden gevuld en sta je klaar voor je werknemers of klanten op momenten dat dit nodig is.
  • Je kent een briljante ondernemer die een grote toegevoegde waarde zou kunnen hebben voor je bedrijf.
  • je gaat op zakelijk gebied samenwerken met iemand waarvan bekend is dat hij, of zij, al meerdere successen heeft geboekt. Je kunt binnen je bedrijf dan optimaal gebruikmaken van zijn, of haar, zakelijke talenten.
  • Je bent een echte teamspeler en je kunt goed werken in teamverband. Een heleboel mensen gedijen immers het beste in een werkomgeving met meerdere anderen; Als je je hierin herkent en je kunt een uitstekende kandidaat aandragen als lid van het team, dan is dit een prima reden om samenwerkingsverband aan te gaan met een zakenpartner.

Slechte redenen voor het aangaan van een zakelijke samenwerking

Het aangaan van een zakelijk samenwerkingsverband om de verkeerde redenen kan je bedrijf aardig wat schade berokkenen. Slechte redenen zijn onder meer:

  • Je hebt een partner die alleen maar je beslissingen zal bevestigen en het altijd met je eens zal zijn, in plaats van samen te werken met een echte zakenpartner. Je bent immers niet gebaat bij iemand die je alleen maar vertelt hoe geweldig je ideeën zijn. Dit leidt immers tot een bekrompen denkwijze en zal je niet de feedback opleveren die je nodig hebt om je bedrijf naar succes te leiden.
  • Je gaat voor een zakenpartner die doelstellingen van het bedrijf voor je bepaalt. Je richt je geloof en vertrouwen dus volledig op je zakenpartner, in plaats van zelf de meest belangrijke leidende rol te vervullen. Indien je niet genoeg tijd hebt om je bezig te houden met je bedrijf, dan loop je het risico dat je zakenpartner de activiteiten volledig overneemt, of in het ergste geval dat je slachtoffer wordt van fraude.
  • Je wilt samen met een vriend een bedrijf opstarten. Vriendschap hoeft echter niet altijd een rol te spelen bij het kiezen van een zakenpartner. In plaats daarvan kun je beter op zoek gaan naar een zakenpartner die je kan helpen bij de verrijking van je bedrijf door middel van zijn, of haar, persoonlijke talenten en vaardigheden.
  • Je wilt met iemand samenwerken die veel lijkt op je eigen persoonlijkheid. Je zult dan echter geen diversiteit in je bedrijf brengen omdat deze zakenpartner op precies dezelfde manier denkt als jij. Dit wil echter niet zeggen dat je een vijandige relatie met je zakenpartner dient op te bouwen, maar deze partner moet je wel uit blijven dagen van tijd tot tijd. Het is dus zaak om altijd duidelijk aan te geven wat je echt nodig hebt als het gaat om een zakelijke samenwerking voordat je op zoek gaan naar een geschikte zakenpartner. Zodra je deze essentiële eerste stap hebt gezet, kun je het keuzeproces voor een zakenpartner pas echt goed beginnen.

Waar vind je een zakenpartner?

Vandaag de dag liggen er een heleboel opties voor je open als je een zakenpartner zoekt. Behalve het ouderwetse, maar zeker erg effectieve, netwerken, zijn er een heleboel websites die eveneens zakelijke relaties kunnen bevorderen. Een aantal manieren om tegenwoordig een zakenpartner te vinden zijn:

Een persoon benaderen die je al kent

Veel mensen hebben de neiging om samen te gaan werken met vrienden, hun partner, naaste familieleden of andere mensen die een belangrijke rol vervullen in hun leven. Dit kan echter een aantal nadelen met zich meebrengen, maar uiteraard hoeft dat niet in alle gevallen zo te zijn. Hoewel je een zakenpartner niet alleen moeten kiezen vanwege het feit dat hij, of zij, je vriend is, zal deze vriend ook een uitstekende zakenpartner dienen te zijn.

Op het moment dat je weet wat een vriend je te bieden heeft op zakelijk vlak en de nodige zakelijke successen heeft geboekt, dan kan deze persoon een uitstekende zakenpartner voor je zijn. Je hebt bovendien al een bepaalde indruk en kennis van deze persoon opgebouwd. Je vermogen om effectief met je vriend te communiceren kan een tevens positieve invloed hebben op de onderlinge werkrelatie. Indien je echter samen wilt gaan werken met een oud-collega, dan zul je ervoor moeten zorgen dat er geen concurrentiebedingcontracten worden geschonden door dit vooraf goed te onderzoeken. Pas wanneer je volkomen zeker bent dat dit niet aan de orde is, kun je samen met je zakenpartner toetreden tot het bedrijfsleven.

Netwerkgroepen

Het uitbreiden van je netwerk kan je absoluut helpen bij het vinden van een zakenpartner. Een heleboel ondernemers gaan samenwerken met mensen die ze hebben ontmoet binnen een netwerkgroep. Voor het vinden van een potentiële zakenpartner kun je ook een zoektocht starten als je een bezoek brengt aan een bijeenkomst van een bepaalde bedrijfstak of beroepsvereniging. Indien je bijvoorbeeld, van plan bent om een ​​bedrijf in webdesign te beginnen, dan kun je een potentiële zakenpartner tegen het lijf lopen op een bijeenkomst voor webdesigners of de juiste persoon vinden via een netwerkwebsite voor internet gerelateerde beroepen. Je kunt eveneens potentiële zakenpartners vinden in zogenaamde wisselende groepen en zakelijke startercentra.

Personen die je online hebt leren kennen

Een potentiële zakenpartner kun je zonder twijfel ook op online jobboards of sociale netwerksites, zoals Facebook, Twitter en LinkedIn, leren kennen. Sommige mensen hebben zelfs gebruik online verkoopwebsites gebruikt om met de juiste zakenpartner in contact te komen. In alle gevallen dien je je wel te realiseren dat deze kritische zakelijke beslissing de nodige tijd nodig heeft. Je overhaasten is dan ook absoluut niet aan te raden als je een ​​een zakenpartner wilt beoordelen. Het is namelijk cruciaal dat je je een goed beeld kunt vormen van hoe jullie samen kunnen werken voordat je besluit om daadwerkelijk een samenwerkingscontract op te stellen en te ondertekenen.

Conclusie

Zakenpartners kunnen niet alleen een gigantische troef zijn voor je bedrijf, maar even goed de meest slechtte beslissing zijn die je ooit hebt kunnen nemen. Het nemen van de beslissing om al dan niet in samen te gaan werken met iemand anders kan dan ook één van de meest belangrijke zakelijke beslissingen zijn die je ooit moet nemen. Je moet immers beslissen of je zakenpartner het bedrijf net zo belangrijk vindt als jij. Je zult dus een heleboel voor- en nadelen tegen elkaar af moeten wegen die de samenwerking met een zakenpartner met zich mee zal brengen. Ook zul je een zorgvuldig analyse moeten maken van alle redenen die pleiten voor het kiezen van een zakenpartner. Deze redenen moeten gericht zijn op het samen met je partner succesvol maken van je bedrijf. Een zakenpartner zal dan ook bereid moeten zijn om samen met jou de lasten van het werk op zijn, of haar, schouders te dragen.

Op het moment dat je de beslissing hebt genomen om een zaken​​partner te gaan zoeken, dan kun je beginnen met het uitbreiden van uw online- en offline contactennetwerk om op die manier de beste zakenpartner voor je bedrijf te kunnen vinden. Het is cruciaal om ruimschoots de tijd te nemen voor deze zoektocht en absoluut niet te overhaasten bij het nemen van de uiteindelijke beslissing. Je moet er namelijk voor zorgen dat je een zakenpartner vindt die echt bij jou, je zakelijke ideeën en je zakelijke doelen aansluiting zal vinden en deze aan kan vullen.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20