Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Sammy Mahdi komt Progress Lawyers Network, de “juridische arm van de PVDA”, op zijn pad tegen

Alles komt ooit terug in de Wetstraat. In de vorige regering, de Zweedse ploeg van Charles Michel (MR), vocht de toenmalige staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) hele juridische veldslagen uit rond zijn asielbeleid. Nu wacht Sammy Mahdi (CD&V) blijkbaar hetzelfde lot.

  • De tegenstanders: de advocaten van Progress Lawyers Network. Vanmorgen mocht Marie Doutrepont, advocate van die groep, minutenlang op Radio 1 haar discours houden, een striemende aanklacht tegen Mahdi. Eerder werd haar bericht door Belga ook netjes opgenomen: dat ze naar de rechtbank stapt tegen de staatssecretaris en diens beslissing om een pak hongerstakers van afgelopen zomer niet te regulariseren. Vreemd wel dat de VRT of Belga daarbij niet vermelden dat Doutrepont voor dat Progress Lawyers Network actief is.
  • Die groep advocaten heeft bijzonder sterke banden met PVDA. Ze worden door tegenstanders de “juridische arm van de communisten” genoemd, al ontkennen ze dat zelf helemaal. Maar onder meer advocaten Raf Jespers, Ivo Flachet, Jan Fermon, en Zohra Othman doken zowel daar op, als op lijsten van PVDA. In het verleden vielen ze onder meer de Turteltaks aan, en profileerden ze zich ook scherp als advocaten van de familie van het gestorven meisje Mawda.
  • Wat Doutrepont verklaarde, is er niet naast: “Het is ongezien, hoe een staatssecretaris mensen zo kan beliegen”, zo stelde de advocate. Daarbij draait alles rond de afwikkeling van de hongerstaking, afgelopen zomer in de Brusselse Begijnhofkerk en aan de ULB.
  • Daarover beweren de actievoerders nu al maanden, met Tarik Chaoui, woordvoerder van de Union des Sans-papiers pour la Régularisation, maar ook Alexis Deswaef, van de Liga van de Mensenrechten, dat Mahdi op het eind van de hongerstaking allerlei beloftes over regularisatie zou gedaan hebben.
  • Dat is een versie van de feiten die in de Wetstraat ferm wordt tegengesproken. Bij hoorzittingen in de Kamer herhaalde Mahdi zelf dat hij nooit beloftes heeft gedaan. Freddy Roosemont, de directeur-generaal van de Dienst Vreemdelingenzaken en ‘speciale gezant’ Dirk Van den Bulck, bevestigden die lijn: regularisaties in ruil voor het stopzetten van de acties zat er nooit in.
  • Allemaal leugens dus, volgens de advocaten van Progress Lawyers Network: “Hij heeft natuurlijk niet beloofd dat iedereen geregulariseerd zou worden, maar hij heeft wel duidelijke criteria benoemd die tot regularisatie zouden kunnen leiden. Onder meer lang in België blijven, familie hebben, en werk: het zou kunnen leiden tot een regularisatie. En deelnemen aan de hongerstaking zou geen negatieve invloed hebben op beslissingen. Maar nu zien we dat die allemaal harder beoordeeld zijn”, zo stelde Doutrepont.
  • Ze sprak nog eens de verklaringen van de staatssecretaris radicaal tegen: “Dan zou meneer Mahdi moeten werken aan zijn communicatie, want de vier die daar aanwezig waren (onder meer dus Deswaef en Chaoui, red.), zeggen dat het zo is, zij zijn gespecialiseerd in asielrecht. Volgens die vier was er duidelijk een akkoord. Alsof die hongerstakers opeens hun actie zouden hebben stopgezet. (…) We leven in een rechtstaat, en het kan niet dat een minister die afspraken niet naleeft. Hij moet zijn woord houden.”
  • Mahdi zelf reageerde afkeurend op heel de rechtszaak bij de VRT: “Ik vind het redelijk straf dat men papieren probeert af te dwingen via een rechtbank. Het gaat om personen die hier onwettig verblijven, de migratieregels niet gevolgd hebben en die een beroep doen op regularisatie. Een uitzondering op de regels dus, voor mensen die heel kwetsbaar zouden kunnen zijn. Maar in dit geval gaat het vaak over personen die niet die kwetsbaarheid hebben”, zo stelde die. Het gaat voornamelijk om mensen uit Algerije of Marokko. “Wanneer je een negatief antwoord krijgt, moet je niet naar de rechter stappen, maar terugkeren naar je land van herkomst.”
  • Opvallend genoeg bevestigde de PS de afgelopen weken de versie van Mahdi nadrukkelijk. Er zijn geen beloftes gedaan, zo was daar te horen. Zij hebben overigens een andere verklaring waarom de hongerstaking dan wél afliep. “Wij hebben die crisis voor Mahdi opgelostdoor met de Brusselse burgemeester Philippe Close (PS) druk te zetten, en te dreigen om de boel stop te zetten op politiebevel”, zo is informeel te horen bij de Franstalige socialisten.
Meer