Spaanse huurders lopen binnen Europese Unie het grootste risico in armoede verzeild te raken

Bijna de helft van alle Spanjaarden die twee jaar geleden een woning huurden, liep het risico op armoede of sociale uitsluiting. Sindsdien is de situatie bovendien waarschijnlijk nog verder verslechterd. Dat blijkt uit het jongste jaarverslag van de Banco de España. De Spaanse nationale bank constateerde daarbij dat 48,7 procent van de Spaanse woninghuurders het risico loopt in armoede te vervallen.

Daarmee laat Spanje het hoogste cijfer van de hele Europese Unie, waar gemiddeld 32,3 procent van de woninghuurders met een armoederisico wordt geconfronteerd, optekenen.

Ongelijkheid

Het moet volgens de Banco de España een prioriteit worden om de nadelige effecten van de ongelijkheid op de toegang tot huisvesting te verminderen. De Spaanse nationale bank zegt er bij de regering van het land op aan te dringen een adequaat beleid te voeren om het percentage te verminderen.

De onderzoekers stelden verder vast dat 35,9 procent van de Spaanse huurders meer dan 40 procent van hun inkomen in huisvesting investeert, tegenover een gemiddelde van 25,8 procent in de hele Europese Unie. 

Er wordt echter opgemerkt dat de situatie sinds het onderzoek wellicht nog zijn verslechterd. Er moet immers rekening worden gehouden met de negatieve impact van de uitbraak van de coronapandemie, terwijl ook de snellere toename van de inflatie de druk op de huurders heeft verhoogd.

“Daarbij moet er ook rekening mee worden gehouden dat de meest kwetsbare huishoudens wellicht het zwaarst worden getroffen”, luidt het.

Nieuwe wet

Om aan het probleem te verhelpen, keurde de Spaanse regering in oktober vorig jaar een nieuwe huisvestingswet goed. Daarbij werd onder meer een huurplafond opgelegd aan eigenaars die meer dan tien woningen bezitten. In de toekomst zullen ook verdere legale initiatieven worden genomen om de toegang tot een degelijke huisvesting met betaalbare prijzen te vergemakkelijken.

Daarbij zouden vooral beschermende maatregelen worden genomen voor de meest kwetsbare groepen en jongeren met lagere inkomens. Inmiddels zijn al een aantal specifieke maatregelen genomen om onder meer het aanbod van beschikbare huurwoningen te verhogen en de privatisering van sociale huurwoningen tegen te gaan. 

De Spaanse centrale bank geeft wel aan niet alle genomen maatregelen het gewenste effect hebben gehad. “De legale initiatieven kunnen weliswaar de huurprijzen in de gereguleerde segmenten op korte termijn matigen, maar tegelijkertijd moet rekening worden gehouden met een stijging van de huurprijzen van woningen in de niet-gereguleerde segmenten van de markt”, luidt het.

Tevens wordt opgemerkt dat de wetgeving geen acties omvat die het aanbod van huurwoningen structureel zouden kunnen stimuleren. “Er zijn immers geen maatregelen voorzien die ook aan de eigenaars van huurwoningen een betere rechtszekerheid zouden kunnen bieden”, wordt er gewaarschuwd.

(fjc)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20