Berlijn bevriest huurprijzen om huisvesting betaalbaar te houden

In Berlijn worden de huurprijzen van de woningen gedurende een periode van vijf jaar bevroren. Daarmee wil de overheid de stijgende woningprijzen in de Duitse hoofdstad onder controle houden. De maatregel heeft betrekking op woningen die meer dan vijf jaar oud zijn. De nieuwe wet moet nog wel door de kamer van volksvertegenwoordigers worden goedgekeurd, maar zal wellicht begin volgend jaar in voege treden.

De maatregel zou wel met terugwerkende kracht tot midden dit jaar worden ingevoerd.

Onbetaalbaar

In vergelijking met andere Europese hoofdsteden kende Berlijn lange tijd een goedkope huurmarkt. Na de val van de Berlijnse Muur trokken de oostelijke wijken van de stad vooral kunstenaars en vrijgevochten figuren aan. Stilaan begonnen echter ook andere bevolkingsgroepen een groeiende interesse te tonen.

Nog voor de eeuwwisseling begonnen de huurprijzen van het Berlijnse residentieel vastgoed dan ook te stijgen. Daardoor dreigde de stad voor lagere inkomens uiteindelijk onbetaalbaar te worden.

Momenteel is slechts 18 procent van de totale bevolking ook bezitter van het pand of het appartement waarin hij woont. Een aantal eigenaars besliste bovendien zijn woningen uit de huurmarkt weg te trekken en zich op het toerisme – onder meer met Airbnb – te richten.

Vele kandidaat-huurders voelden zich door die evoluties verplicht uit de stad weg te trekken en elders een betaalbare huisvesting te zoeken. Het stadsbestuur heeft eerder al een aantal maatregelen genomen om die trend in te dammen.

Met deze nieuwe regelgeving wil het stadsbestuur – gevormd door een coalitie van de Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD), die Linke en die Grünen – echter nog verder gaan. Volgens Katrin Lompscher, Berlijns senator voor stadsontwikkeling, betekent de nieuwe wet goed nieuws voor de bevolking van de Duitse hoofdstad.

‘De volgende vijf jaar hoeven huurders niet langer te vrezen dat ze hun huisvesting door buitensporige huurverhogingen of hoge moderniseringskosten zouden kunnen verliezen,’ aldus Lompscher. 

De maatregel heeft betrekking op ongeveer anderhalf miljoen woningen. Eigenaars mogen aan huurders geen hogere prijs dan 9,80 euro per vierkante meter aanrekenen. Berlijn kent momenteel een gemiddelde huurprijs van 11,60 euro.

Aan nieuwe huurders mogen ook geen hogere tarieven worden aangerekend dan aan de vorige bewoners. Wanneer de verhuurder de opgelegde limieten overschrijdt, mogen de huurders een terugbetaling eisen.

Socialisme

De nieuwe wet is inmiddels door de Berlijnse senaat goedgekeurd. De oppositie, gesteund door eigenaarsverenigingen, beschuldigde het stadsbestuur wel van een terugkeer naar het oude socialisme. Tevens werd opgemerkt dat de overheid vooral inspanningen zou moeten doen om de bouw van nieuwe woongelegenheden te promoten.

De wet moet nog wel door de Berlijnse kamer van volksvertegenwoordigers worden goedgekeurd. Naar alle verwachtingen zal de nieuwe regelgeving begin volgend jaar van kracht worden.

Meer