Slowakije neemt eind dit jaar afscheid van steenkoolontginning

Eind dit jaar wordt ook in Slowakije de steenkoolontginning stopgezet. Op dat ogenblik zullen immers de twee laatste mijnen in het gebied Upper Nitra worden gesloten. Dat heeft de Slowaakse regering aangekondigd. Duurzame alternatieven moeten het verlies aan energievoorziening opvangen.

Waarom is dit belangrijk?

Slowakije heeft zijn lokale steenkoolontginning met subsidies op peil gehouden. Eerst was aangekondigd dat die financiële steun tegen eind dit decennium zou worden stopgezet. Vier jaar geleden echter besliste de Slowaakse regering echter die deadline te vervroegen. Daarbij werd te kennen gegeven dat de activiteiten eind dit jaar zouden worden gestaakt.

Nog voor vele decennia reserves: Volgens woordvoerders van het bedrijf Hornonitrianske Bane Prievidza zullen er na de sluiting van de laatste mijn in het gebied nog voldoende reserves voor verscheidene decennia verdere ontginning achter blijven.

  • Het bedrijf kan in principe de activiteiten zonder subsidies verder zetten, want de ontginning van steenkool is op zich niet verboden. Vertegenwoordigers van de onderneming hebben die mogelijkheid echter al uitgesloten.
  • Het einde van de Slowaakse steenkoolontginning zal echter grote consequenties hebben voor de lokale arbeidsmarkt en de economie van de regio Trenčín, waarin het gebied Upper Nitra is gelegen. Vijf jaar geleden telden de mijnen nog ongeveer 4.000 werknemers. Begin december vorig jaar was er nog sprake van 1.903 medewerkers, waaronder 1.068 mijnwerkers.
  • Het merendeel van die arbeidskrachten zal eind dit jaar of begin volgend jaar zijn baan verliezen. Hornonitrianske Bane Prievidza zal slechts enkele tientallen medewerkers in dienst houden om de mijnactiviteiten verder te ontmantelen en de herbestemming van het gebied voor te bereiden.
  • De onderneming heeft met steun van de Slowaakse regering de voorbije periode al een herkwalificatie-programma opgezet om de getroffen werknemers te helpen een nieuwe baan te vinden.

Subsidies voor onrendabele activiteit: Tegen eind dit jaar zal in Slowakije ook de steenkoolcentrale van Nováky worden stilgelegd.

  • De krachtcentrale was voor de inwoners van Upper Nitra de belangrijkste bron van energie. Van volgend jaar af moet die energie voor het merendeel worden opgewekt door hernieuwbare bronnen. Daarbij wordt gerekend op een combinatie van biomassa en zonnepanelen.
  • Slowakije is een van de meest energie-intensieve economieën van Europa. De denktank E3G wijst er daarbij op dat de opeenvolgende Slowaakse regeringen de voorkeur gegeven aan de ondersteuning van de autoproductie, metaalnijverheid en chemische industrie, ten koste van acties om de uitstoot van broeikasgassen te reduceren.
  • Door het gebruik van subsidies werd daarbij ook de productie van bruinkool, die op zich economisch niet kan overleven, in stand gehouden. De steenkoolontginning heeft van de Nitra, die in de Donau uitmondt, een van de meest vervuilde rivieren van de regio gemaakt.
  • De benoeming van Zuzana Čaputová, medestichter van de politieke partij Progresívne Slovensko, vier jaar geleden tot president van het land, bracht daarin echter verandering. Čaputová beloofde immers de subsidies voor een onrendabele economische activiteit te zullen afbouwen en de transitie naar een duurzame economie te steunen.

(fjc)

Meer