Schuldsaldoverzekering geweigerd door gezondheidsredenen: wat kunt u doen?

Wie een woning koopt, sluit in bijna alle gevallen een schuldsaldoverzekering af om zijn nabestaanden te beschermen. Maar wat kunt u doen als de bank weigert u zo’n verzekering te geven?

Voor veel mensen is een schuldsaldoverzekering een vanzelfsprekendheid wanneer ze een woonlening afsluiten. Toch slaagt niet iedereen erin om zo’n verzekering te krijgen. Zo kwam een kankerpatiënt uit Grobbendonk onlangs in het nieuws omdat ze er was in geslaagd om 70.000 euro op te halen nadat de banken geweigerd hadden haar een schuldsaldoverzekering te geven.

Recht om vergeten te worden

Mag een bank dat zomaar doen? Een bank mag in principe een verzekering weigeren of bijpremies vragen als die oordeelt dat de verzekeringnemer een risicopatiënt is, al moet die zich aan bepaalde spelregels houden. Zo geldt sinds 1 februari 2020 het recht om vergeten te worden.

Volgens dat recht mag een verzekeraar tien jaar na het einde van een succesvolle kankerbehandeling geen rekening meer houden met die kanker als een ex-kankerpatiënt een schuldsaldoverzekering aanvraagt. Voorts mag de verzekeraar in die gevallen geen bijpremies aanrekenen. U moet de kanker wel vermelden wanneer daar naar gevraagd wordt in de medische vragenlijst.

De termijn van tien jaar is niet van toepassing op alle kankers. Afhankelijk van welke vorm van kanker de verzekeringnemer heeft, kan de termijn eventueel verkort worden. Bij borstkanker is dat bijvoorbeeld één jaar.

Ook mensen die een chronische ziekte hebben, kunnen een beroep doen op het recht om vergeten te worden. Ziektes zoals hepatitis C en mucoviscidose staan in de lijst. U kunt hier alle ziektes raadplegen die onder deze regeling vallen.

Tussenkomst Opvolgingsbureau

Als de bank alsnog weigert u een schuldsaldoverzekering te geven of wanneer de bijpremies meer dan 75 procent van de basispremie bedragen, kunt u contact opnemen met het Opvolgingsbureau (voor de tarifering schuldsaldoverzekering). Het bureau zal nakijken of de voorgestelde bijpremie of de weigering medisch en verzekeringstechnisch gerechtvaardigd is.

Indien de verzekeraar beslist u te verzekeren na de uitspraak van het Opvolgingsbureau, moet die dat doen onder de voorwaarden vastgesteld door het Opvolgingsbureau. U bent dan vrij om te beslissen of u ingaat op het aanbod.

De verzekeraar kan het advies van het Opvolgingsbureau ook niet aanvaarden. In dat geval kan die u geen schuldsaldoverzekering aanbieden.

 

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20