Schuldbemiddeling vroegtijdig aflossen

Indien je geld leent dan spreek je met de kredietverstrekker af hoe en op welk moment de terugbetalingen plaats zullen vinden. Een groot aantal leningen, zoals een persoonlijk krediet, auto-, verbouwings- en een heleboel hypothecaire leningen, hebben een vaste looptijd. Wanneer je echter je betalingsafspraken niet meer (volledig) na kunt komen, kun je een beroep doen op schuldbemiddeling.

Wat is schuldbemiddeling?

Schuldbemiddeling is een dienst die in het leven is geroepen om betalingsregelingen tot stand te brengen als er sprake is van problemen met de betaling van schulden die volledig of gedeeltelijk het gevolg zijn van het ondertekenen van een leenovereenkomst. Als je schuldbemiddeling aan hebt gevraagd dan worden er, door een aangewezen schuldbemiddelaar, afspraken gemaakt met zowel de schuldeiser als met jou. Hoewel je altijd zelf een schuldbemiddelaar aan kunt dragen, zal een rechter de definitieve beslissing hierin nemen en een bevoegd persoon aanwijzen.

Verder krijg je van de schuldbemiddelaar vanaf dat moment een gedeelte van je inkomen als zogenaamd leefgeld. Al het geld dat je meer verdient dan bijstandsniveau zal in worden gezet om je mee schulden af te betalen. De schuldbemiddelaar verwacht van de schuldeiser(s) dat er, in ruil voor deze maatregelen, dat er

  • geen rente meer berekend zal worden over de openstaande schuld,
  • geen deurwaarder naar je toe wordt gestuurd.

Vroegtijdig aflossen van leningen

Door één nieuwe lening aan te gaan, kun je als je gebruikmaakt van schuldbemiddeling, je schulden voor een groot deel, of zelfs volledig, aflossen. Met andere woorden: de schuldeiser zullen ineens een vooraf afgesproken bedrag ontvangen. Op deze manier je leningen vroegtijdig aflossen heeft dan ook voordelen voor zowel de schuldeiser(s) als voor jou als schuldenaar.

Voordelen
Schuldeiser(s) Schuldenaar
Ontvangen een afgesproken geldbedrag in één keer en lopen dus niet langer financieel risico. Heeft nog maar te maken met één schuldeiser.
Kunnen het dossier van de betreffende schuldenaar sluiten. Weten op welk moment hij of zij schuldenvrij is.
Betalen geen extra kosten meer voor administratieve zaken en invorderingen meer. Hebben geen openstaande schulden meer omdat deze volledig zijn weggewerkt of kwijtgescholden.

Anders dan bij normale vervroegde aflossing

Indien je geld leent dan teken je een leencontract waarin de looptijd van de lening staat vermeld. Uiteraard kun je soms een financiële meevaller hebben waardoor je een lening vervroegd af kunt lossen. Helaas is dit onder normale omstandigheden niet bij iedere lening even interessant. Er spelen namelijk een aantal verschillende aspecten een rol bij het vervroegd afbetalen van een lening, zoals

  • de looptijd van de lening: aan vervroegd aflossen zijn altijd kosten verbonden waardoor dit weinig zin heeft als je lening bijna is afbetaald.
  • de leenvorm: leningen met een langere looptijd zijn vaak interessanter om vervroegd af te lossen dan relatief kortlopende kredieten,
  • de hoogte van de lening: hoe meer geld je leent, hoe langer de looptijd vaak is en hoe interessanter vervoegd aflossen kan zijn,
  • de hoogte van je inkomen: hoe korter de looptijd van een lening, hoe hoger de kosten die je per maand voor de lening moet rekenen. Kort lopende leningen zijn vaak aantrekkelijker maar moeten wel binnen je budget passen.

Een lening, onder normale omstandigheden, vervroegd aflossen houdt uiteraard wel in dat de kredietverstrekker recht heeft op een zekere vergoeding. Het totale bedrag dat je terug moet betalen bestaat namelijk uit twee delen:

  1. het deel van geleende geld dat je nog niet terug hebt betaald,
  2. de rente die berekend wordt over de nog niet afgeloste geldsom.
Meer