Oorlog in Oekraïne is allesverwoestend: schade aan ecosysteem wordt geschat op ruim 35 miljard dollar

De oorlog tussen Rusland en Oekraïne heeft meer dan 35 miljard dollar aan ecologische schade aangericht, zegt het Oekraïense ministerie van Milieu op maandag.

Waarom is dit belangrijk?

Naast de menselijke tol, krijgt ook het Oekraïense ecosysteem het zwaar te verduren. Verschroeide aarde, door raketten verwoeste bosbodems, massagraven en achtergelaten militair materieel, hebben een immense impact op de natuur in het land.

Het nieuws: Volgens de laatste schattingen van het Oekraïense ministerie van Milieu, in samenwerking met internationale experts, is ten minste 33 miljoen ton CO2-uitstoot genoteerd als gevolg van de oorlog.

  • Dit cijfer kan als volgt worden opgedeeld: De uitstoot van 8,9 miljoen ton komt voort uit beschietingen. Ongeveer 1 miljoen ton is het resultaat constructiewerkzaamheden, waaronder loopgraven en bunkers. En 23,4 miljoen ton CO2 is uitgestoten door branden.
  • “De schade aan het Oekraïense ecosysteem, veroorzaakt door Rusland, wordt geschat op 35,3 miljard dollar. Miljoenen hectaren natuurreservaten worden momenteel bedreigd. Artikel 55 van het Protocol I verbiedt het voeren van oorlog tegen de natuurlijke omgeving. Maar dat kan Rusland niets schelen”, aldus minister van Milieu Oleksii Reznikov op Twitter.
  • Oleksii verwijst in zijn tweet naar Artikel 55 – “Bescherming van de natuur” – van het Internationaal Comité van het Rode Kruis.
    • “Bij oorlogvoering moet ervoor worden gezorgd dat het natuurlijk milieu wordt beschermd tegen wijdverspreide, langdurige en ernstige schade. Deze bescherming omvat een verbod op het gebruik van methoden of middelen van oorlogvoering die bedoeld zijn of waarvan kan worden verwacht dat zij dergelijke schade aan het natuurlijk milieu toebrengen en daardoor de gezondheid of het overleven van de bevolking schaden”, zo staat er te lezen.

De achtergrond: In mei vorig jaar berichtte het Amerikaanse CNN hoe de vruchtbare landbouwgrond van Oekraïne vervuild raakt met zware metalen en andere potentieel giftige stoffen die lekken uit raketten, militaire apparatuur en gebruikte munitie.

  • Zo vervuilt gemorste brandstof het grondwater en worden ecosystemen verwoest door achtergelaten tanks en ander zwaar materiaal. En ook massagraven kunnen op de lange termijn grondwater- en bodemverontreiniging veroorzaken. Al deze schade zal nog tientallen jaren na het einde van de oorlog voelbaar zijn, zeggen deskundigen.
  • “Tijdens deze massale aanvallen komen tonnen giftige en kankerverwekkende chemicaliën, waaronder uranium, in de bodem terecht”, zei Olena Kravchenko, uitvoerend directeur van Environment People Law, een milieu-denktank in Lviv aan CNN.
  • In december publiceerde de in Kyiv gevestigde non-profit organisatie Center for Environmental Initiatives Ecoaction, een rapport waarin stond dat “de toegang van de bevolking tot drinkbaar water in veel regio’s van het land aanzienlijk is verslechterd”. 
  • “Als gevolg van de gewapende militaire agressie van Rusland tegen Oekraïne zijn infrastructuurvoorzieningen voor waterbehandeling en -zuivering vernietigd en zijn milieucomponenten vervuild. Het gaat in het bijzonder om drinkwaterbronnen en waterlichamen”, voegde de organisatie eraan toe.
Meer