Russische kleine bedrijven kunnen nauwelijks nog overleven

In Rusland hebben kleine bedrijven het bijzonder moeilijk om overeind te blijven. Hun aandeel in de totale Russische bedrijfsomzet is gedaald tot het laagste niveau sinds de uitbraak van de wereldwijde financiële crisis dertien jaar geleden. Dat heeft de Russische krant Vedomosti gemeld, gebaseerd op statistieken van de Russische overheid.

De analisten benadrukken dat de uitbraak van de coronacrisis en een gebrek aan overheidssteun de kleine Russische bedrijven bijzonder zwaar hebben geraakt. Bovendien zijn er volgens hen nog meer moeilijkheden op komst.

Gebrek aan steun

Tijdens de eerste zes maanden van dit jaar konden de kleine ondernemingen in Rusland een gezamenlijke omzet van 13,7 biljoen roebel (189 miljard dollar) melden.

Dat vertegenwoordigt slechts 11,5 procent van de inkomsten die het totale Rusland bedrijfsleven tijdens die periode heeft gerealiseerd. Bovendien weerspiegelt dit de laagste stand sinds de statistieken dertien jaar geleden voor de eerste keer werden gepubliceerd.

Eigenaars van kleine Russische bedrijven klagen er al lang over dat ze tijdens de coronacrisis onvoldoende steun van de Russische regering hebben gekregen.

Cijfers tonen aan dat in augustus dit jaar 47 procent minder kleine bedrijven overheidssteun hebben ontvangen dan tijdens dezelfde periode twee jaar geleden. Sindsdien hebben de ondernemingen nochtans met de zware gevolgen van de uitbraak van de coronapandemie rekening houden.

De analisten merken echter op dat het aandeel van de kleine ondernemingen in de inkomsten van het totale Russische bedrijfsleven al een dalende curve aan het volgen was vooraleer de wereld met het virus Covid-19 werd geconfronteerd.

“Twee jaar geleden namen de kleine ondernemingen nog 13,4 procent van het totale Russische bedrijfsinkomen voor hun rekening”, voeren zij aan. “Twee jaar voordien was nog een recordniveau van 18,2 procent opgetekend.”

Binnenlandse detailhandel

De experts wijzen erop dat de kleine bedrijven in Rusland de grootste blootstelling hebben aan de binnenlandse economische trends. Daarbij wordt onder meer gewezen naar de weerslag van de druk op de levensstandaard en de hoge inflatie.

“De kleine bedrijven zijn grotendeels actief in de binnenlandse detailhandel”, betogen de experts. “Er is zelden sprake van een export naar andere landen. De grotere ondernemingen kunnen daarentegen profiteren van de heropleving van de wereldeconomie en de stijgende grondstofprijzen.”

De omzet van de kleine Russische bedrijven ligt volgens de analisten momenteel ongeveer 10 procent hoger dan het niveau dat was opgetekend voor de uitbraak van de coronapandemie.

“Indien er echter rekening wordt gehouden met de effecten van de inflatie, moet in reële termen met een inkrimping van de inkomsten rekening worden gehouden”, stippen de experts aan. “Daarentegen is de omzet bij de grootste bedrijven in dezelfde periode met bijna 30 procent gegroeid.”

Deskundigen waarschuwen tevens dat de kleine Russische bedrijven de volgende maanden nog meer moeilijkheden dreigen te zullen ontmoeten.

“Verwacht wordt immers dat de overheid gezondheidspassen zal invoeren die de toegang tot niet-essentiële winkels en restaurants zal beperken tot burgers die zijn gevaccineerd of recent een infectie hebben doorgemaakt”, voeren zij aan.

Daarbij verwijzen de deskundigen naar de introductie de voorbije zomer van een coronapaspoort met een QR-code, waardoor de omzet bij de restaurants in Moskou met maar liefst 90 procent daalde.

In Rusland is slechts 35 procent van de bevolking tegen het virus Covid-19 volledig ingeënt.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20