Roland Duchâtelet: ‘Mensen veinzen burn-out en zien ons sociaal systeem als een winkel’

‘Mensen veinzen een burn-out, omdat de ziekenkas aantrekkelijker is dan werkloosheidssteun.’ Dat zegt ondernemer en voetbalbaas Roland Duchâtelet in een interview met de krant Het Laatste Nieuws in een reactie op de zware burn-outcijfers in ons land.Hij wordt daarin gedeeltelijk gesteund door stressdokter Luc Swinnen. Volgens deze laatste bestaat ‘burn-out’ wel degelijk, maar is het een ‘gratuite term’ geworden en moeten we terug naar het pure begrip: ‘Het is een containerterm geworden die een hele grote lading dekt.’

Het sociale systeem als een winkel

Ook Duchâtelet wil zeker niet beweren dat de burn-out niet bestaat, integendeel. Wat hij wel hekelt is het misbruik ervan. Volgens de voormalige voorzitter van Standard Luik zien mensen ons sociaal systeem als een winkel, waarin naar hartelust kan worden geshopt. Er wordt vergeleken, advies gevraagd aan anderen over het ‘best mogelijke statuut.’ Hij verwijt artsen ook ‘laks te zijn geworden in het diagnosticeren van de burn-out.’

Basisinkomen

Volgens Duchâtelet begrijpt niemand nog hoe ons sociaal systeem in elkaar zit. Hij pleit al land voor de invoering van een basisinkomen: ‘

‘Mensen zitten gevangen in een systeem. Ze werken te weinig voor hun plezier, maar omdat het moet. Haal ze uit dat systeem weg en ze zullen weer liever werken.’

Volgens de geestelijke vader van het plan, de econoom Enno Schmidt, geeft het basisinkomen de armen in de maatschappij financiële veiligheid zonder hun waardigheid af te nemen en aan creatievelingen en ondernemers de mogelijkheid om hun passie na te streven. Hij vergelijkt het gevecht voor het basisinkomen zelfs met de strijd voor burgerrechten.

Ook in België is het basisinkomen door een aantal partijen in het programma opgenomen. In het programma van de Belgische beweging Vivant (Voor Individuele Vrijheid en Arbeid in een Nieuwe Toekomst), opgericht door Duchâtelet en opgegaan in Open VLD, staat naast de directe democratie het basisinkomen voor elke volwassene centraal. Volgens Duchâtelet heeft iedere burger recht op een vast en onvoorwaardelijk inkomen en beslist die daarnaast zelf hoeveel hij of zij extra wil verdienen door te werken.

280.000 Vlamingen voor burn-out

Uit de driejaarlijkse werkbaarheidsmonitor van de Stichting Innovatie en Arbeid moet blijken dat 790.000 Vlamingen klagen over werkstress, 280.000 onder hen zouden een ‘burn-out’ hebben.

Meer