Rode Kruis: “Lasten Covid-19 komen onevenredig neer op schouders van vrouwen”

De sociale en economische lasten van de uitbraak van Covid-19 vallen onevenredig zwaar op de schouders van vrouwen. Dit is een fenomeen dat wereldwijd wordt vastgesteld. Dat blijkt uit een rapport van het Rode Kruis, gebaseerd op een analyse van de impact van de coronapandemie in tweeëndertig landen. In 82 procent van deze landen bleken vrouwen door de crisis onevenredig zwaar getroffen.

De impact spreidt zich uit van een inkomensverlies tot bijkomende verantwoordelijkheid voor de zorg. De arme stedelijke bevolking, migranten en vluchtelingen werden eveneens als bijzondere risicogroepen geïdentificeerd.

Destructieve effecten

“Vrouwen werden onder meer getroffen door een verlies aan inkomsten, maar zagen ook hun kansen op opleiding verminderen”, benadrukt Francesco Rocca, voorzitter van de International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC). “Maar er is tevens sprake van een toename van het huiselijk geweld, de kindhuwelijken en mensenhandel.”

“Vrouwen moeten bovendien de verantwoordelijkheid voor de zorg van kinderen en zieke familieleden op zich nemen. In een crisis zijn het altijd vrouwen die de hoogste prijs betalen. Er wordt over dit probleem al lang gepraat, maar er moet dringend een oplossing worden gevonden.”

“De studie toont aan dat de destructieve secundaire effecten van deze pandemie het weefsel van onze samenleving hebben beschadigd en nog jaren of zelfs decennia zullen worden gevoeld. Mensen die al kwetsbaar waren – door conflicten, klimaatverandering en armoede – zijn verder naar de rand van de maatschappij geduwd.”

“Veel mensen die voorheen in staat waren uitdagingen het hoofd te bieden, zijn bovendien kwetsbaar geworden en hebben voor het eerst in hun leven humanitaire hulp nodig.”

Arbeidsmarkt

“Het is van vitaal belang dat in de herstelplannen voor de heropleving van de economie na de coronacrisis rekening wordt gehouden met de ongelijke sociaal-economische impact van de pandemie”, betoogt onderzoeksleider Terese Goncalves.

“Bovendien moet informatie worden verzameld over de manier waarop de wereld andere crisissen, zoals de klimaatverandering, heeft aangepakt.”

In absolute aantallen hebben mannen door de uitbraak van de coronacrisis wereldwijd een groter aantal banen verloren dan vrouwen. “Dat heeft echter uitsluitend te maken met hun hogere participatie aan de arbeidsmarkt. Relatief gezien zijn er op de vrouwelijke arbeidsmarkt meer arbeidsplaatsen verdwenen”, stippen de onderzoekers aan.

“Samen met jongeren en migranten zijn vrouwen immers oververtegenwoordigd in informeel werk, waarin geen enkele veiligheid wordt geboden. Bovendien zijn vrouwen in sterke mate actief in sectoren – zoals detailhandel, huishoudelijk werk en toerisme – die door de pandemie zwaar werden getroffen.”

(lp)

Meer