Covid-19 had op arbeidsmarkt veel meer gevolgen voor vrouwen dan voor mannen

De uitbraak van het virus Covid-19 heeft op de wereldwijde arbeidsmarkt vrouwen harder getroffen dan mannen. Bovendien zal vermoedelijk alleen de werkgelegenheid bij mannen zich dit jaar nog herstellen tot het niveau dat ook voor de uitbraak van de pandemie werd opgetekend. Dat staat in een rapport van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO).

“Vrouwen blijken door de economische consequenties en de sociale gevolgen van de maatregelen tegen de verspreiding van de infectie een groter risico op kortere arbeidstijden of een ontslag te lopen dan mannen”, benadrukt het rapport.

Gevoelige sectoren

“Vooral sectoren zoals huisvesting, voeding en productie zijn door de pandemie zwaar geraakt. Dat zijn activiteiten waarin vrouwen traditioneel een oververtegenwoordiging hebben. Wanneer die sectoren worden getroffen, worden vrouwen dan ook de grootste slachtoffers.”

“Vrouwen worden bovendien vaak niet alleen geconfronteerd met een ernstig inkomensverlies, maar blijken ook nog eens een groot deel van de onbetaalde zorgverstrekking op zich te moeten nemen.”

“Weliswaar wordt dit jaar op de arbeidsmarkt voor vrouwen een grotere banengroei in het vooruitzicht gesteld dan voor mannen, maar dat zal niet voldoende zijn om de vrouwelijke tewerkstelling weer op te krikken tot het niveau dat voor de uitbraak van de pandemie kon worden gemeld.”

Door de uitbraak van de coronapandemie werd wereldwijd vorig jaar 4,2 procent van de totale werkgelegenheid voor vrouwen geëlimineerd. Dat staat gelijk met een verlies van 54 miljoen banen. Op de mannelijke arbeidsmarkt was er sprake van een achteruitgang met 3 procent. Dat vertegenwoordigde een inkrimping met 60 miljoen arbeidsplaatsen

Amerika

Niet alle regio’s werden echter even zwaar getroffen. Het Amerikaanse continent kende de grootste daling van de werkgelegenheid voor vrouwen als gevolg van de pandemie. Daar werd een achteruitgang met 9,4 procent geregistreerd, gevolgd door de Arabische staten (4,1 procent), Azië-Pacific (3,8 procent), Europa en Centraal-Azië (2,5 procent) en Afrika (1,9 procent).

Volgens de studie zal de vrouwelijke tewerkstelling eind dit jaar wereldwijd nog altijd 13 miljoen arbeidsplaatsen lager liggen dan voor de uitbraak van de coronacrisis. Volgens de verwachting zal het banenverlies bij de mannen op dat ogenblik daarentegen ongeveer volledig zijn weggewerkt.

“Slechts 43,2 procent van de potentiële vrouwelijke arbeidspopulatie zal dit jaar op tewerkstelling kunnen rekenen”, aldus nog het rapport. “Bij mannen loopt dat cijfer op tot 68,6 procent.” (lb)

Meer