Rijgedrag maaltijdbezorgers lijkt nogal mee te vallen; niet erger dan andere fietsers

Maaltijdbezorgers nemen in het verkeer – ondanks de enorme tijdsdruk die de deeleconomie en ongeduldige klanten hen bezorgen – over het algemeen niet meer risico’s dan andere fietsers. Dat is de conclusie van een studie van wetenschappers van het Center for Accident Research & Road Safety van de Queensland University of Technology (QUT) in Australië.

De studie – gebaseerd en een onderzoek bij ruim 3.400 maaltijdbezorgers en particulieren die zich in de stad Brisbane met de fiets door het verkeer begaven – keek in de eerste plaats naar het negeren van rode verkeerslichten, het dragen van een helm en het gebruik van de mobiele telefoon.

Bezorgdheid

“Ondanks de bezorgdheid van de media en het brede publiek, kon uit onze waarnemingen niet worden afgeleid dat maaltijdbezorgers in het verkeer een risicovoller rijgedrag vertonen dan particuliere fietsers”, merken de onderzoekers Oscar Oviedo-Trespalacios, Elisabeth Rubie en Narelle Haworth op.

“In het algemeen werd door 97,4 procent van de fietsers aan de helmdracht voldaan. Maar bij de maaltijdbezorgers steeg dit cijfer naar 99,3 procent, tegenover een niveau van 93,4 procent bij de particuliere rijders. Dit is een bijzonder positief resultaat, rekening houdend met de betere bescherming die de helm bij een valpartij of een ongeval kan bieden.”

“Er moest bij zowel de particuliere fietsers als de maaltijdbezorgers nog altijd wel risicovol gedrag worden geregistreerd, maar over het algemeen liet geen van beide groepen een slechter resultaat optekenen dan de andere.”

“Er is een enorme groei geweest in de deeleconomie en de thuisbezorging van maaltijden”, benadrukken de onderzoekers. “Die trend werd nog sterk versneld tijdens de lockdowns van de covidpandemie. Dat geldt niet alleen in Australië, maar kon over de hele wereld worden opgetekend.”

“Er zijn daarbij steeds meer aanwijzingen dat maaltijdbezorging met de fiets een beroep is met aanzienlijke risico’s op het gebied van verkeersveiligheid. De werkdruk om de maaltijden snel geleverd te krijgen, kan immers riskant gedrag aanmoedigen. Maar de resultaten van onze studie kunnen daarvan echter geen bewijzen vinden.”

Rode verkeerslichten

“Dit betekent echter niet dat het allemaal goed nieuws is”, waarschuwen de onderzoekers. “Er moest immers worden vastgesteld dat 24 procent van de fietsers rode verkeerslichten negeerden. Maaltijdbezorgers en particuliere fietsers lieten daarbij ongeveer dezelfde scores optekenen.”

“Er kon wel worden vastgesteld dat de overtreders ook sneller geneigd waren om in een verboden richting te rijden of van het voetpad gebruik te maken. Bij verkeerslichten met langere wachttijden konden bovendien het grootste aantal inbreuken worden vastgesteld.”

“Bij het dragen van een helm lieten de maaltijdbezorgers zelfs een betere score optekenen dan de andere fietsers”, merken de onderzoekers nog op. “Bovendien bleken mannen iets vaker een helm te dragen dan vrouwen.”

Er kon verder worden vastgesteld dat de meeste fietsers het gebruik van mobiele telefoons vermeden, maar bij de maaltijdbezorgers konden op de fiets wel meer houders voor de apparaten worden opgemerkt.

“Het was voor onze waarnemers bijzonder moeilijk om te registreren of die telefoons tijdens de verplaatsing ook daadwerkelijk werden geactiveerd”, erkennen Oviedo-Trespalacios, Rubie en Haworth . “Het fenomeen kon wel vaker worden vastgesteld bij maaltijdbezorgers dan bij particuliere fietsers.”

De auteurs vonden ook lichte gedragsverschillen tussen maaltijdbezorgers in vast dienstverband en freelancers. “Er moest worden vastgesteld dat de fietsers van freelancers vaker met houders voor mobiele telefoons waren uitgerust”, voeren de onderzoekers aan. 

De studie merkte nog op dat twee jaar geleden minstens zes maaltijdbezorgers in Australië bij verkeersongevallen om het leven kwamen. Een taskforce die na deze sterfgevallen werd opgericht, stelde in twee jaar tijd meer dan tachtig ernstige incidenten vast waarbij maaltijdbezorgers betrokken waren.

De taskforce kwam daarbij onder meer tot de conclusie het ongevallenrisico tussen 16 uur en 20 uur een piek liet optekenen. Vermoeidheid, tijdslimieten en mentale druk zouden daarin een belangrijke bijdrage hebben.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20