Porsche wil mogelijk belang in Volkswagen afbouwen

De Porsche Holding overweegt mogelijk om zijn belang in de autofabrikant VW Group te verlagen tot iets meer dan 50 procent. Die operatie zou de holding, die de zakelijke belangen van de families Porsche en Piëch behartigt, de nodige middelen moeten bezorgen om bij de potentiële beursgang van sportwagenbouwer Porsche AG aandelen te kopen. Dat hebben een aantal waarnemers gezegd.

Met de operatie zou de Porsche Holding tegen de huidige marktprijzen een bedrag van ongeveer 2,2 miljard euro kunnen binnenhalen zonder de meerderheid van de stemrechten in de VW Group te verliezen.

Verschillende scenario’s

Porsche Holding is de grootste aandeelhouder van de VW Group. Volgens de waarnemers zou de holding een mogelijke afbouw van dat belang overwegen om extra financiële middelen te kunnen aantrekken. Ook een lening zou mogelijk worden overwogen.

Eerder was overeengekomen dat de holding bij de beursgang van Porsche AG een belang van 25 procent plus één aandeel zou kunnen kopen. Die operatie zou een investering van 12 miljard euro vergen.

Samen met 11 miljard preferente aandelen zou de holding op die manier voldoende geld hebben om het voorziene belang in Porsche AG te kopen. De totale waarde van Porsche AG wordt geraamd op een bedrag van ongeveer 90 miljard euro.

Een woordvoerder van Porsche Holding stelde in een reactie dat het op dit ogenblik weinig zin heeft om een specifiek financieringspakket naar voor te schuiven.

“Verschillende parameters van de potentiële transactie, waarover ook nog steeds geen definitieve beslissing is genomen, blijven nog onduidelijk”, luidt het.

“In principe heeft Porsche Holding echter voldoende financiële mogelijkheden om een dergelijke operatie uit te voeren. We hebben solide financieringsplannen opgesteld om bij de beursnotering in de verschillende mogelijke scenario’s over een goede pensionering te beschikken.”

Investeringen

Porsche Holding heeft een belang van 31,4 procent in VW Group, maar bezit in het concern 53,3 procent van de stemrechten.

Na de verkoop van het pakket aandelen zou de holding dan ook nog meer dan 50 procent van de stemrechten overhouden. Waarschijnlijk zal Porsche AG in het laatste kwartaal van dit jaar naar de beurs worden gebracht.

De VW Group zou de inkomsten van een gedeeltelijke verkoop van de sportwagenbouwer kunnen gebruiken om de overstap naar elektrische mobiliteit, die aanzienlijke investeringen zal vergen, te helpen financieren.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20