“Patient zero” coronavirus is misschien niet wie je denkt

Het coronavirus heeft nu al bijna twee jaar de hele wereld verlamd. Nu ons land moet opbotsen tegen een vierde besmettingsgolf, is de oorsprong van deze wereldwijde pandemie nog steeds een mysterie. Een nieuwe studie heeft echter details opgeleverd over “patiënt zero”, de eerste persoon die het virus opliep.

Bij de start van de coronapandemie, toen het probleem nog werd omschreven als een epidemie, waren er talloze hypotheses over de oorsprong van het coronavirus, waarbij zowel de regering als Chinese wetenschappers werden betrokken.

Er werden verschillende onderzoeken verricht om licht te werpen op dit verhaal, maar zonder dat een echte consensus werd bereikt. Druk van de regering, risico van represailles of echte onwetendheid, het is moeilijk te zeggen.

Het verhaal terugvoeren tot “patient zero” bleek veel eenvoudiger en politiek minder riskant, maar degene die als zodanig werd geïdentificeerd zou het toch niet zijn. Een nieuwe studie heeft de identiteit van de oorspronkelijke “patient zero” in twijfel getrokken.

Een virus van dierlijke oorsprong

De hypothese dat het coronavirus ontsnapt zou zijn uit een Chinees wetenschappelijk laboratorium, is door een gezamenlijke studie van China en de VN weerlegd. Een dierlijke oorsprong is de voorkeurshypothese. Een besmet wild dier dat op een markt in Wuhan werd verkocht, zou de oorzaak zijn van de hele puinhoop. De eerste persoon die aan het virus werd blootgesteld was niet een boekhouder, zoals eerst werd gesuggereerd, maar een verkoper van zeevruchten op de markt van Huanan.

Volgens Michel Worobey, hoofd ecologie en evolutiebiologie aan de Universiteit van Arizona, die de kwestie bestudeerde, is er sprake van verwarring tussen de twee gevallen.

Volgens de studie, gepubliceerd in het tijdschrift Science, manifesteerden de symptomen bij de boekhouder zich te laat om te kunnen spreken van een eerste besmetting. De eerste symptomen werden opgemerkt op 16 december, en dus niet 8 december, zoals eerder aangegeven. In feite werden zijn symptomen begin december veroorzaakt door een tandprobleem en niet door het coronavirus.

“Het begin [van de symptomen] [bij de boekhouder] deed zich voor na verscheidene besmettingsgevallen bij arbeiders op de markt van Huanan, waardoor een verkoper van zeevruchten het eerste bekende geval was, met een begin van de ziekte op 11 december,” aldus de studie.

De meeste van de eerste gevallen van symptomatische besmetting werden inderdaad in verband gebracht met de markt, aldus de onderzoeker. Hij beweert ook over solide bewijsmateriaal te beschikken dat de oorsprong van het coronavirus van dierlijke oorsprong is en afkomstig is van de markt voor levende dieren van Huanan.

Hypothese over labo uitgesloten?

Door een verkoper van een wildmarkt als “patient zero” te identificeren, wordt de hypothese uitgesloten dat het coronavirus afkomstig is uit een Chinees wetenschappelijk laboratorium. De oorsprong van het virus is inderdaad dierlijk.

Hoewel de laatste VN-studie deze stelling ondersteunt, heeft de Wereldgezondheidsorganisatie vorige maand voorgesteld dat een nieuw panel van deskundigen een nieuw onderzoek instelt om de bron van het coronavirus te bepalen.

De zaak lijkt dus nog lang niet voorbij. Er staat weliswaar enorm veel op het spel als blijkt dat het coronavirus uit een Chinees laboratorium is ontsnapt. In dat geval zouden de politieke – en zelfs militaire – gevolgen rampzalig kunnen zijn, op wereldschaal. (mah)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20