Parfum, deodorant, … zijn even schadelijk als uitlaatgassen

Deodorant, parfum en zeep kunnen een even grote luchtverontreiniging veroorzaken als de emissies van het autoverkeer. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Colorado en het Amerikaanse National Oceanic and Atmospheric Administration (Noaa).

De onderzoekers merken op dat deze producten chemische bestanddelen omvatten die in de vorm van vluchtige organische stoffen een even grote bron van vervuiling vormen als een automotor. Deze stoffen kunnen volgens de wetenschappers in wisselwerking met een aantal andere bestanddelen van de atmosfeer ozon vormen.

Luchtkwaliteit

Daarmee wordt een gevaar voor de gezondheid gecreëerd. Ozon vormt één van de bouwstenen van smog en kan onder meer aan de basis liggen van astma, hartaandoeningen, beroertes en longkanker.

“Smog wordt in het algemeen in verband gebracht met het autoverkeer, maar sinds de jaren zeventig van de voorbije eeuw worden de constructeurs door de overheden verplicht te investeren in technologieën die de emissies van de auto’s moesten verminderen,” benadrukt onderzoekersleider Brian McDonald, professor milieukunde aan de University of Colorado. “Toch moest worden vastgesteld dat de luchtkwaliteit in de Amerikaanse steden minder snel verbeterde dan zou kunnen worden verwacht.”

Bij de speurtocht naar de oorzaak van die tegenstelling, botsten de onderzoekers op de chemische bestanddelen van deodorants, parfums en zepen. “Uiteraard gebruikt de bevolking veel meer brandstof dan parfum en verf,” verduidelijkt professor McDonald. “Maar al die stoffen komen wel op een verschillende manier in de atmosfeer terecht.”

“Brandstof zit opgesloten in een luchtdichte tank en wordt gebruikt voor energie, waarbij uiteindelijk vooral koolstofdioxide overblijft. Deze stof draagt wel bij tot de klimaatverandering, maar de emissies hebben geen impact op de smog. Dat geldt echter wel voor de vluchtige organische stoffen uit onder meer parfums en deodorants.”

Terpenen

Volgens de studie zou uiteindelijk ongeveer 40 procent van de chemicaliën in deze consumptieproducten in de atmosfeer terechtkomen. Om het probleem te verhelpen zouden consumenten kunnen overschakelen op zogenaamde natuurlijke producten, maar ook dat biedt volgens de onderzoekers geen definitieve oplossing.

“Onder meer terpenen, die vele reinigingsproducten een geur van citrus of den meegeven, zijn daarvan een voorbeeld,” aldus de Amerikaanse wetenschappers. “Deze terpenen kunnen synthetisch worden gecreëerd of kunnen natuurlijk uit sinaasappelen worden gewonnen. In beide gevallen echter toont het product zich in de atmosfeer bijzonder reactief.”

“Op diezelfde manier hebben de Blue Ridge Mountains in de Appalachen hun naam gekregen,” zeggen de onderzoekers nog. “De naam verwijst immers naar de blauwe nevel die er in het gebied hangt door de terpenen die door de lokale bossen worden geproduceerd.”

Meer