Over vijf jaar heeft meer dan de helft van de verkochte auto’s een elektrische aandrijving

Over vijf jaar zal de wereldwijde verkoop van lichte wagens voor meer dan 50 procent uit exemplaren met een elektrische aandrijving bestaan. Die trend zal grotendeels door de automarkten in Europa en China worden gedreven. Dat zegt een rapport van de Boston Consulting Group.

Het rapport merkt nog op dat emissievrije voertuigen tegen het midden van het volgende decennium de verbrandingsmotoren zullen vervangen als de dominante aandrijflijn voor de wereldwijde verkoop van nieuwe wagens. Volgens de onderzoekers zal de overgang naar elektrische voertuigen in drie fasen verlopen.

Incentives

‘In eerste instantie zal de evolutie worden gedreven door incentives en early adopters’, voeren de onderzoekers aan. Opgemerkt wordt dat er over twee jaar meer dan driehonderd modellen met een elektrische of hybride aandrijving op de markt beschikbaar zullen zijn. ‘Verwacht wordt dat die technologieën over twee jaar in de wereldwijde autoverkoop een aandeel van 25 procent zullen hebben.’

In een tweede fase zal de groei van de sector volgens Boston Consulting steunen op gunstige evoluties in de kostprijs van het eigendom van een auto met een elektrische aandrijving. ‘Tegen het eind van dit decennium zullen de kosten van de batterijen een drastische daling hebben laten optekenen’, voorspellen de onderzoekers.

Tenslotte zal volgens de onderzoekers het aanbod de definitieve transformatie naar de elektrische mobiliteit bezegelen. Er zullen uiteindelijk immers alleen nog wagens met een emissievrije aandrijving te koop worden aangeboden.

Daarbij verwacht Boston Consulting een sterke wedloop tussen nieuwe partijen die uitsluitend met elektrische voertuigen werken en de traditionele autobouwers, die hun vloot aan de nieuwe behoeften moeten aanpassen.

Investeringen

Boston Consulting wijst erop dat in de Verenigde Staten vorig jaar nog 91 procent van de verkochte personenwagens uitsluitend door motoren op benzine of diesel werd aangedreven. Ook in China bedroeg dat aandeel nog altijd 90 procent, tegenover 79 procent in Europa.

Over vijftien jaar zal het aandeel van benzine en diesel in de Europese autoverkoop tot 4 procent zou zijn herleid. In de Verenigde Staten zou een niveau van 2 procent worden gehaald, maar in China zou het marktaandeel van deze oude technologieën nagenoeg volledig zijn verdwenen.

Er zijn volgens het rapport echter nog wel een aantal hinderpalen die de wereldwijde penetratie van elektrische wagens kunnen afremmen. ‘Er moet daarbij in eerste instantie rekening worden gehouden met een langzamere acceptatie in regio’s buiten Europa, China en de Verenigde Staten’, luidt het.

‘Ook de aanleg van de nodige laadinfrastructuur en de omschakeling van de oude productielijnen kunnen voor vertragingen zorgen.’

Voor elke nieuwe elektrische wagen die in het verkeer wordt geïntroduceerd, zal volgens het rapport nog eens een bijkomende investering van 1.100 dollar aan infrastructuur en andere uitgaven noodzakelijk zijn. Dat komt op een totaalbedrag van 25 miljard dollar.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20