Orderboeken van de bouwsector worden steeds dunner

De orderboeken van de Belgische bouwbedrijven dreigen snel helemaal uitgeput te raken. Dat blijkt uit een rapport van sectororganisatie Confederatie Bouw. De sector vraagt een sterk federale regering die in staat is een ambitieus economisch relanceplan uit te tekenen. De bouwsector kan volgens de confederatie in dat herstel een centrale motor zijn.

Uit het onderzoek van de Confederatie Bouw , waarbij 359 ondernemingen werden bevraagd, blijkt dat 51 procent van de Belgische bouwbedrijven eind augustus een kleiner orderboek moesten melden dan drie maanden voordien.

Personeel

Daarmee is de situatie tegen eind juni nog verslechterd. Toen maakte 46 procent van de ondervraagde bedrijven gewag van een kleiner orderboek. Die inkrimping heeft ervoor gezorgd dat een groot aantal ondernemingen een grotere vrees voor ontslagen moet uitdrukken.

Het onderzoek toonde dat bij 56 procent van de bouwbedrijven de orderboeken momenteel minder gevuld zijn dan normaal. Bij 51 procent zijn de orderboeken minder dan drie maanden gevuld. Bij één op de vijf bedrijven is de gegarandeerde werktijd die door het orderboek wordt geboden, tot minder dan één maand ingekrompen.

‘Deze groep ondernemingen bevindt zich in een bijzonder penibele situatie,’ aldus de Confederatie Bouw.

Maar ook de evoluties in het personeelsbestand vormen een waarschuwingsteken. Het rapport maakt duidelijk dat 38 procent van de bouwbedrijven van plan is om nog voor het eind van dit jaar zijn personeelsbestand af te slanken. Bij het begin van de zomer had slechts 22 procent een intentie tot een vermindering van personeel geuit.

Motor

Die situatie oogt volgens de Confederatie Bouw weinig rooskleurig. ‘De orders die voor de uitbraak van de coronacrisis werden geregistreerd, zijn inmiddels nagenoeg helemaal uitgeput,’ aldus de sectororganisatie. ‘Er komen echter weinig tot geen nieuwe bestellingen bij.’

‘Daarnaast heeft 41 procent van de bouwbedrijven problemen om zijn facturen te betalen. Dan zit er voor veel ondernemingen niets anders op dan verder te werken met minder personeel.’

‘Er moet nu dringend een sterke federale regering komen, die meteen een ambitieus relanceplan kan uittekenen en waarbij de bouw de centrale motor vormt die ook alle andere sectoren in haar herstel kan meenemen,’ zegt Robert de Mûelenaere, gedelegeerd bestuurder van de Confederatie Bouw.

‘Dat gebeurde al met succes tijdens de financiële crisis tien jaar geleden en heeft nu ook alle kans op slagen.’

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20