Opiniepeiling: “1 op 2 Belgen vindt dat er in ons land nieuwe types kerncentrales mogen worden gebouwd”

Uit een opiniepeiling eerder dit jaar blijkt dat de Belg een “kritische maar overwegend positieve houding” heeft tegenover kernenergie. We zetten de interessantste cijfers op een rijtje.

Waarom is dit belangrijk?

De uitstoot van broeikasgassen in België is in 2020 verder gedaald. Maar de komende jaren zal de uitstoot weer toenemen, en dat komt vooral door de geplande sluiting van de kerncentrales. In het licht hiervan geeft een opiniepeiling van het Nucleair Forum aan hoe landgenoten aankijken tegen deze sluiting, en atoomenergie in het algemeen. Volledigheidshalve: de peiling werd georganiseerd door een onafhankelijk onderzoeksbureau, maar kwam er dus in opdracht van het Nucleair Forum.

Om met de deur in huis te vallen: Belgen zijn zich anno 2021 wel degelijk bewust van de mogelijke nadelen van de kernuitstap.

 • 1 op 2 Belgen (53 procent) vreest dat het risico op stroompannes zal toenemen na de kernuitstap in 2025
 • Bijna 7 op 10 Belgen (68 procent) vreest dat de prijs van elektriciteit zal stijgen na een kernuitstap in 2025
 • Bijna 3 op 10 Belgen vreest ook voor een toename van de CO2-uitstoot na een kernuitstap.
 • Jongeren lijken zich echter niet bewust te zijn van dat laatste punt. 42 procent van de 16-34-jarigen denkt zelfs dat de CO2-uitstoot zal dalen na de kernuitstap.

En hoe wordt gedacht over de compensatie voor kernenergie en de toekomstige energiemix? 

 • Amper 13 procent van de Belgische bevolking vindt het een goed idee om kerncentrales te sluiten en te vervangen door gascentrales.
 • 73 procent van de Belgen is voorstander van een elektriciteitsmix gebaseerd op een combinatie van hernieuwbare energie en kernenergie
 • 43 procent van de Belgen wil ook na 2025 kernenergie behouden, tegenover 39 procent die zou willen dat de kerncentrales ten laatste in 2025 zouden sluiten.
 • 1 op 10 Belgen wil op termijn méér kernenergie dan vandaag de dag bestaat
 • 1 op 2 Belgen vindt dat er in ons land nieuwe types kerncentrales mogen worden gebouwd

De onwetendheid over kernenergie en de Belgische energiepolitiek blijft groot.

 • 1 op 3 Belgen weet dat de kerncentrales in ons land voornamelijk zullen worden vervangen door gascentrales, met een veel hogere CO2-uitstoot
 • 4 op 10 Belgen weet niet dat de pluim die uit een kerncentrale komt, waterdamp is (bij jongeren is de onwetendheid daarover nog groter, met 6 op 10 jongeren die niet weten dat de pluim uit een kerncentrale waterdamp is)

De meest geciteerde voordelen van kernenergie zijn de volgende:

 • de beschikbaarheid en onuitputbaarheid (21 procent)
 • de prijs / kernenergie is goedkoop (16 procent)
 • kernenergie is milieuvriendelijk / weinig vervuilend (15 procent)

Is alles positief? Allerminst. De klassieke nadelen die in verband worden gebracht met kernenergie blijken ook opnieuw uit deze peiling:

 • veel risico’s / gevaarlijk (31 procent)
 • afval (20 procent)
 • vervuiling / niet milieuvriendelijk (19 procent)

Conclusie: De Belg heeft een “genuanceerd, kritisch maar overwegend positief beeld over kernenergie en de voor- en nadelen van kernenergie”.

Het is al de tiende keer dat het Nucleair Forum deze opiniepeiling organiseert. 1.000 respondenten uit de Belgische bevolking (16 jaar of ouder) werden begin dit jaar ondervraagd. 

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20