This must be Europe: EU kondigt aan dat ze beslissing uitstelt – is kernenergie nu groen of niet?

De Europese Commissie laat weten pas later dit jaar te beslissen of zij gas- en kernenergie als een mogelijke groene investering zal classificeren, schrijft EU Observer. De beslissing is al een paar keer uitgesteld. Nochtans werd de European Green Deal, waaronder een herziening van het energiebeleid valt, ooit met veel aplomb en voortvarendheid aangekondigd.

Afgelopen zomer lanceerde de EU haar Taxonomieverordening. Dit moest helpen om een classificatiesysteem voor de ‘groene lijst’ op te zetten.

De lijst is een leidraad om investeerders te ‘navigeren naar milieuvriendelijke investeringen’. Doel is namelijk af te stappen van fossiele brandstoffen en ervoor te zorgen dat de EU in 2050 ‘klimaatneutraal’ is.

Eerder deze week onthulde de Europese Commissie verdere regels voor hoe investeerders en bedrijven dergelijke voorschriften kunnen incalculeren.

Levend document

‘We bestrijken een enorme hoeveelheid economische activiteit – van productie, vervoer, bouw, verzekeringen, zelfs de kunsten zijn hierin opgenomen,’ wist Mairead McGuinness, de EU-commissaris voor financiën.

‘Deze taxonomie is een levend document. Het is geen eenmalig document, het zal evolueren met de wetenschap’, voegde ze eraan toe.

‘Dit zal bedrijven en investeerders helpen om groene activiteiten te identificeren en erover te communiceren – in alle sectoren van de economie,’ meldde Valdis Dombrovskis, de vicevoorzitter van de EU-commissie voor economie.

Bosbouw is ‘greenwash’

Een tijdje geleden hadden verschillende leiders van Europese naties nog gepleit om kernenergie op te nemen in de European Green Deal. Maar zowel kernenergie als gas zijn -voorlopig- nog uitgesloten van de lijst.

Maar andere sectoren, met name bosbouw en bio-energie, maken wel deel uit van de mix, wat tot verontwaardiging van klimaatactivisten heeft geleid.

De criteria zouden bijna alle vormen van houtkap toestaan, evenals het verbranden van bomen voor energieproductie.

‘Niet alles wat groen is, helpt de klimaatverandering tegen te gaan, vooral niet als je het verbrandt’, aldus Greenpeace EU in een verklaring.

De NGO eist dat het Europees Parlement het besluit van de commissie om bossen en bio-energie in haar criteria in te delen, schrapt. ‘De voorgestelde criteria voor bossen en bio-energie zijn niets anders dan greenwash,’ voegde zij eraan toe. De term ‘greenwashing‘ wordt meestal gebruikt voor het verdoken adverteren van producten tijdens ecologische ‘campagnes’ van bedrijven.

De Europese consumentenorganisatie (Beuc) maakte soortgelijke kritische opmerkingen.

‘De voorgestelde regels voor sectoren als bosbouw en bio-energie zullen mensen actief misleiden om niet-duurzame investeringen te doen’, aldus de organisatie.

350 miljard euro

Er is ook veel geld voor nodig, verdeeld over zowel particuliere als publieke middelen.

Dombrovskis zei dat er de komende tien jaar zo’n 350 miljard euro per jaar extra moet worden geïnvesteerd om de klimaatdoelstellingen van de EU voor 2030 te halen.

(jvdh)

Meer