Op basis van deze criteria wordt je persoonlijke lening berekend

Leencapaciteit

Bij de berekening persoonlijke lening is de leencapaciteit bepalend. De leencapaciteit moet immers voldoende ruimte bieden om de lening terug te betalen inclusief rentevergoeding. Hoe hoger de leencapaciteit, hoe kleiner het betalingsrisico wat banken of andere kredietverstrekkers lopen.

Criteria

De leencapaciteit wordt bepaald door het inkomen, maar ook door de persoonlijke situatie. De bestendigheid van een periodiek inkomen is van groot belang. Mensen met een vast dienstverband voldoen aan deze eis, maar mensen met een flexibel of tijdelijk arbeidscontract, uitkering of zelfstandige ondernemers voldoen niet aan deze criteria en worden dan ook afgewezen voor een lening of krijgen te maken met een beperking van het leenbedrag of een renteopslag.

Vast inkomen

Kredietverstrekkers hechten dus een hoge waarde aan een vast dienstverband. Bij tijdelijke dienstverbanden worden de inkomsten maar voor 70 procent meegenomen in de berekening. Mensen met een oproepcontract worden geweigerd voor een lening. Uitsluitend mensen met een vaste uitkering, zoals een arbeidsongeschiktheidsuitkering, of pensioengerechtigden hebben in principe een leencapaciteit. Dit geldt niet voor mensen met een werkloosheidsuitkering of bijstandsuitkering. Deze mensen zijn aangewezen op een Gemeentelijke Kredietbank.

GKB

De Gemeentelijke kredietbanken kennen soepelere regels in vergelijking met commerciële kredietverstrekkers. De maximale leencapaciteit is gebaseerd op een maandaflossing van maximaal drie jaar. Afhankelijk van de leefsituatie, alleenstaande, alleenstaande ouder of gezin kan tot maximaal 3.100 euro worden geleend, meestal in de vorm van een doorlopend krediet. De aflossing bedraagt dan 90 euro per maand. De rente voor een persoonlijke lening en doorlopend krediet is op dit moment 0,175% per maand (januari 2020). Dat is 2,1% per jaar.

Ondernemer

Voor zelfstandig ondernemers worden bij een consumptief krediet veelal aanvullende voorwaarden gesteld waarbij minimaal drie jaar zelfstandig zijn een harde voorwaarde is. Het leendoel mag in ieder geval niet zakelijk zijn. Verder dien je als ondernemer over een positief eigen vermogen te beschikken. Ook mag je geen negatieve BKR-notering hebben of in het verleden hebben gehad.
Hypotheekverstrekkers, zoal ING en ABN Amro, zijn sinds de coronacrisis een stuk strenger geworden. Huizenzoekers met een vast dienstverband moeten sinds de coronacrisis een werkgeversverklaring overleggen waarin de werkgever aangeeft de werknemer in dienst te houden. De werkgever moet dus een inschatting maken van de gevolgen van de coronacrisis.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20