Oost-Europese landen willen eigen Navo-basis, Duitsland vreest Russische reactie

Verscheidene Oost-Europese landen zullen tijdens de maand november een top organiseren om gezamenlijk de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (Navo) ervan te overtuigen op hun grondgebied militaire basissen te openen. Duitsland vreest echter dat een dergelijk plan door Rusland als een provocatie zal worden gezien. Het plan zou ook in strijd zijn met een verdrag dat Rusland en de Navo na de koude oorlog hebben afgesloten.

Begin november wordt in de Roemeense hoofdstad Boekarest een samenkomst georganiseerd van alle Navo-lidstaten die zich op de oostelijke grens van het militaire bondgenootschap situeren.

De regeringsleiders van Estland, Letland, Litouwen, Polen, Tsjechië, Slowakije, Hongarije, Bulgarije en Roemenië zullen daar een voorstel voorbereiden dat volgend jaar op de tweejaarlijkse Navo-top in Polen zal worden voorgelegd. Er zou onder meer worden voorgesteld om in verschillende Oost-Europese landen Navo-basissen te openen.

Geen bufferzone

Vooral de pas verkozen Poolse president Andrzej Duda heeft van de opening van bijkomende Navo-basissen een prioriteit gemaakt. Tegenover de Financial Times verklaarde Duda niet te zullen tolereren dat de Polen door de Navo als een bufferzone zou worden beschouwd.

“Zoals de Navo-basissen vandaag zijn verspreid, ligt de grenslijn in Duitsland,” zei Duda. “De Navo heeft nog niet opgemerkt dat Polen van het oosten naar het westen is opgeschoven.”

Vooral Polen en de Baltische staten maken zich grote zorgen over de Russische bezetting van de Krim en het conflict in Oekraïne. De Navo heeft recent een aantal grote militaire oefeningen aan de grens met Rusland gehouden, maar dat is volgens de Oost-Europese lidstaten onvoldoende.

Duits verzet

In juni stelde het Amerikaanse leger voor om depots met zware wapens aan te leggen in Oost-Europa, maar dat plan stootte op kritiek van Duitsland.

Volgens de Duitse regering is de opening van permanente Navo-posten in deze landen een provocatie tegenover Rusland en wordt het verboden door een akkoord dat de Navo en Rusland in 1997 hebben afsloten.

Polen voert echter aan dat Russische betrokkenheid bij het conflict in Oekraïne en de Russische invasie van Georgië zeven jaar geleden eveneens in strijd zijn met dat akkoord. De Poolse president zal eind augustus een bezoek brengen aan de Duitse bondskanselier Angela Merkel om het meningsverschil te bespreken.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20