Ook tijdens paasvakantie opvang voor Vlaamse schoolkinderen

Ook tijdens de paasvakantie is voor de Vlaamse schoolkinderen opvang voorzien. Op die manier moet een oplossing worden geboden aan mensen met cruciale beroepen en kwetsbare gezinnen. Dat heeft Ben Weyts (N-VA), Vlaams minister van Onderwijs, in ‘Het Journaal’ op VRT gezegd.

Daarover is een akkoord bereikt tijdens een overleg tussen onder meer de onderwijskoepels, de onderwijsvakbonden en verschillende Vlaamse overheidsinstanties.

‘Tijdens de paasvakantie zullen de gemeenten voor een aantal kinderen opvang voorzien,’ aldus minister Weyts. ‘De opvang geldt voor jongeren van ouders met een cruciaal beroep, maar ook voor kinderen in een moeilijke thuisomgeving of een kwetsbaar sociale of medische situatie.’

Minister Weyts zegt met de ingreep in de strijd tegen het coronavirus iets te willen terugdoen voor burgers die werkzaam zijn in de zorg, voeding, distributie of veiligheid. ‘Het minste wat we kunnen doen, is ervoor zorgen dat zij ook in de paasvakantie hun job kunnen blijven doen,’ benadrukt hij.

In praktijk zullen de gemeentebesturen de opvang moeten regelen, in samenwerking met scholen en lokale opvanginitiatieven. Het algemene principe blijft wel dat kinderen tijdens de paasvakantie zoveel mogelijk thuis worden opgevangen. Gezinnen die daarvoor niet de mogelijkheid zien, zullen echter op de vakantieopvang kunnen terugvallen.

Die opvang zal gebeuren in gebouwen van de gemeenten en scholen. Er wordt nu bekeken welke instanties daarvoor de verantwoordelijkheid kunnen opnemen.

‘Enerzijds waren er al lokale opvanginitiatieven gepland,’ aldus minister Weyts. ‘Dat personeel is al ter beschikking. Wanneer die medewerkers niet voorhanden zijn, kunnen de lokale besturen ook naar de scholen kijken.’ De minister benadrukte dat er ook naar vrijwilligers wordt gekeken.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20