Ook succesvol ondernemerschap komt meestal met de jaren

Hoewel iconen zoals Mark Zuckerberg, Steve Jobs of Bill Gates de basis van hun later technologisch imperium als twintigers hebben gelegd, zijn de meest succesrijke ondernemers in het algemeen een tweetal decennia ouder.

Dat is de conclusie van een studie van onderzoekers aan het Massachusetts Institute of Technology (MIT) en de Northwestern University op basis van een analyse van 2,7 miljoen ondernemers die over een periode van zeven jaar in de Verenigde Staten een onderneming hebben opgericht en minstens één werknemer hebben aangeworven.

Eigen bedrijf starten op 42 jaar

Gemiddeld beslisten de ondernemers om op 42-jarige leeftijd met een eigen bedrijf van start te gaan. “Twintigers met succesvolle zakelijke projecten zijn veelal een mythe,” benadrukt onderzoeksleider Pierre Azoulay, professor management aan het Massachusetts Institute of Technology (MIT). “Bedrijven met de snelste groeipercentages werden gemiddeld door een 45-jarige opgericht.”

“Zelfs wanneer uitsluitend gekeken wordt naar de jongste technologie-sectoren – zoals draadloze communicatie – komt men nog altijd aan een gemiddelde leeftijd van negenendertig jaar.” De onderzoekers stelden ook vast dat de slaagkansen van ondernemers met 125 procent stijgen wanneer de betrokkenen eerder als werknemer in dezelfde sector ervaring hebben opgedaan.

“De conclusies van de studie mogen geen verbazing wekken,” betogen de onderzoekers. “Naarmate men ouder wordt kan men immers terugvallen op een aantal verworvenheden die bijzonder nuttig zijn voor de uitbouw van een succesvolle onderneming. Dankzij opgedane ervaringen kan onder meer een waardevol menselijk kapitaal worden aangereikt, terwijl de oprichter meestal ook op grotere financiële bronnen en sociale connecties kan terugvallen.”

Al deze elementen kunnen volgens professor Azoulay een bijdrage leveren om van de onderneming een succes te maken. Hij wijst er tevens op dat ook Apple en Microsoft pas hun hoogste vlucht kregen ton Jobs en Gates al veertigers waren.

Lessen

De resultaten van de studie houden volgens de onderzoekers zowel voor oprichters als investeerders aan aantal belangrijke lessen in. “Op dit ogenblik zouden mogelijk een aantal interessante ideeën van 35-plussers door investeerders opzij kunnen worden geschoven omdat men van mening is dat de initiatiefnemer de optimale leeftijdsgrens heeft overschreden,” zegt Pierre Azoulay.

“Dit betekent uiteraard niet dat het onmogelijk zou zijn om op jonge leeftijd succesvolle ondernemingen uit te bouwen. Maar wellicht zullen ook deze ondernemersmet het vorderen van de jaren nog beter worden. Bill Gates en Jeff Bezosboekten als vijftigplussers meer successen dan als twintiger.”

De onderzoekers wijzen er wel op dat jongeren met interessante ideeën zich door de resultaten van de studie echter niet mogen laten afschrikken. Wel moet men volgens hen beseffen dat men vaak ook over de geschikte vaardigheden of expertises moet beschikken om van die concepten een succes te maken.

“Men hoeft bij de start van een carrière dan ook geen definitieve keuzes te maken,” benadrukken de wetenschappers, waarbij ze aangeven dat een professionele loopbaan weliswaar als werknemer kan beginnen, maar later als ondernemer kan worden verder gezet.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20