Online piraterij blijft in Europese Unie een belangrijk probleem; ondanks lichte daling het voorbije jaar

De digitale piraterij is het voorbije jaar in de Europese Unie met 34 procent afgenomen tegenover het jaar voordien. Dat blijkt uit een rapport van het European Union Intellectual Property Office (Euipo). Er is volgens de onderzoekers sprake van een trend die al enkele jaren kan worden vastgesteld. Bovendien wordt er opgemerkt dat in alle sectoren een verbetering kon worden gemeld.

“De online piraterij vertoont in Europa al enkele tijd een neerwaartse trend”, merken de onderzoekers op. “Vier jaar geleden kon een daling met 11 procent worden gemeld, gevolgd door een terugval met 20 procent het jaar daarop. Twee jaar geleden was er nog een daling met 6 procent geregistreerd.”

Lockdowns

De sterkste verbetering werd vorig jaar opgetekend in de filmindustrie, waar de piraterij een achteruitgang met 51 procent kon tonen, gevolgd door de muziekwereld (41 procent) en de televisiesector (27 procent).

Wel moest worden vastgesteld dat televisie met een score van 70 procent het belangrijkste doelwit van de piraterij blijft, gevolgd door film (20 procent) en muziek (10 procent).

De onderzoekers wijzen anderzijds op een tijdelijke piek in de filmpiraterij in maart en april vorig jaar. “Die periode viel samen met de lockdowns die in verscheidene lidstaten van de Europese Unie werden ingevoerd om de verspreiding van het virus Covid-19 te bestrijden”, merken de onderzoekers op.

“Nadat de lockdowns werden beëindigd, bleek ook de toegenomen interesse in filmpiraterij te verdwijnen. In de zomer en de herfst van vorig jaar kon zelfs een verdere inkrimping van het probleem worden gemeld.”

“De beschikbaarheid van een legaal aanbod en de bekendheid van deze alternatieven bij de burgers bleken sterke motoren achter de terugdringing van de piraterij.” 

Streaming

Ondanks de positieve cijfers van het rapport voeren de onderzoekers aan dat piraterij in de Europese Unie een belangrijk probleem blijft. Opgemerkt wordt dat de gemiddelde internetgebruiker in de Europese Unie vorig jaar 5,9 keer per maand toegang had tot inhoud die inbreuk maakt op het auteursrecht.

Tussen de lidstaten lopen die cijfers echter ver uiteen. In Letland wordt met bijna 14 keer per maand de hoogste score opgetekend. Helemaal onderaan staat Polen met minder dan vier keer per maand.

België staat met zeven bezoeken per maand iets boven het Europees gemiddelde. Nog wordt aangevoerd dat 80 procent van de piraterij in de Europese Unie vorig jaar gelinkt was aan streaming.

“De wijdverbreide internettoegang in heel Europa is een zegen voor de toegang van burgers tot culturele inhoud”, betoogt Christian Archambeau, directeur van de Europese rechtenorganisatie, in een commentaar op het rapport. “Helaas wordt hierdoor ook een schending van het auteursrecht ook makkelijker.”

“Piraterij en de daarmee gepaard gaande inkomstenderving vormen een ernstig probleem en betekenen een rechtstreekse bedreiging voor de creatieve sector. Er is dus nog veel werk aan de winkel om de online inbreuken op intellectuele eigendomsrechten aan te pakken.”

(lb)

Meer