Oliesector investeert massaal in nieuwe pijpleidingen; bewuste strategie tegen klimaatactie?

Wereldwijd worden momenteel meer dan 24.000 kilometer nieuwe oliepijpleidingen ontwikkeld. De projecten – die worden geleid door de Verenigde Staten, Rusland, China en India – staan ​echter ​haaks op de intenties om de opwarming van de aarde te beperken. Dat staat in een rapport van de denktank Global Energy Monitor (GEM).

De olie die door de pijpleidingen kan worden gepompt, zou minstens 5 miljard ton koolstofdioxide per jaar produceren. Dat komt overeenkomt met de uitstoot van de Verenigde Staten, na China de grootste vervuiler van de wereld.

Bewuste strategie

Ongeveer 40 procent van de pijpleidingen is volgens Global Energy Monitor al in aanbouw, de rest is in voorbereiding. De ontwikkelaars van de 10.000 kilometer leidingen die momenteel worden aangelegd, dreigen volgens de analisten 75 miljard dollar inkomsten te zullen verliezen indien maatregelen tegen de klimaatcrisis zouden beletten dat de nieuwe infrastructuur volledig zou kunnen worden benut.

Rusland, dat geconfronteerd wordt met boycots van het westen vanwege de oorlog in Oekraïne en de export van olie en gas naar India en China wil opvoeren, legt 2.000 kilometer nieuwe pijpleidingen aan. Ook de Afrikaanse Sub-Sahara werkt momenteel aan de bouw van 2.000 kilometer oliepijpleidingen, maar het gebied heeft nog eens 4.500 kilometer infrastructuur in voorbereiding.

“Partijen die de aanleg van deze pijpleidingen ondersteunen, gaan in tegen de inspanningen die worden gedaan om de klimaatverandering te bestrijden”, merkt Baird Langenbrunner, analist bij de Global Energy Monitor, op. “Dit lijkt sterk op een bewuste strategie.”

“De wereldwijde klimaatactie zou deze infrastructuur uiteindelijk mogelijk onrendabel kunnen maken, maar toch hebben de grootste verbruikers van fossiele brandstoffen – aangevoerd door de Verenigde Staten en China – hun inspanningen voor de aanleg van nieuwe oliepijpleiding sterk opgevoerd.”

“De oliesector heeft het voorbije jaar recordwinsten gerealiseerd en gebruikt de huidige situatie van chaos en crisis om met de enorme uitbreiding van hun netwerken pijpleidingen door te gaan”, voert Langenbrunner nog aan.

Ruimschoots verdubbeld

Global Energy Monitor wijst erop dat de lengte van de pijpleidingen in aanleg tegenover een eerdere analyse drie jaar geleden ruimschoots is verdubbeld. De totale lengte van de pijpleidingen in voorbereiding blijkt tijdens datzelfde tijdsbestek te zijn gehalveerd.

De Verenigde Staten zijn de wereldleider op het gebied van pijpleidingen in ontwikkeling. Cruciaal daarbij is het transport van olie uit het Permian Basin in Texas en New Mexico naar havens langs de Golf van Mexico, waar de voorraden naar de rest van de wereld kunnen worden geëxporteerd.

“Het nieuwe netwerk lijkt een cruciale onderneming voor de industrie, die voor de realisatie van nieuwe projecten bij de bevolking – onder invloed van een groeiend bewustzijn over een dreigende klimaatcrisis – steeds minder steun vindt”, voert het rapport aan.

India is wereldwijd lijstaanvoerder bij de pijpleidingen in aanbouw. Daarbij wordt onder meer gewezen naar de pijpleiding die ruwe olie over een afstand van 1.630 kilometer tussen Paradip en Numaligarh moet vervoeren. Verwacht worden dat de infrastructuur over twee jaar in gebruik zal kunnen worden genomen.

In Rusland wordt anderzijds gewerkt aan de aanleg van de netwerk pijpleidingen van 1.600 kilometer die olie van het Krasnoyarsk Territory naar havens langs de Arctische Zee moet brengen. Daar creëert het smelten van het poolijs nieuwe transportmogelijkheden.

De onderzoekers wijzen erop dat slechts bij twee derde van de nieuwe pijpleidingen in het rapport data over capaciteit beschikbaar zijn. Die infrastructuur zou een transport van 30 miljard vaten per dag opleveren. “De verbranding van deze voorraden zou jaarlijks 4,6 miljard ton koolstofdioxide produceren”, waarschuwt Global Energy Motor nog.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20