Noord-Korea gebruikt VN-platform om Australië de les te spellen over mensenrechten

Noord-Korea heeft Australië beschuldigd van een resem mensenrechtenschendingen, tijdens een toespraak voor de Verenigde Naties. De totalitaire dictatuur treedt daarmee bondgenoot China bij, waarmee Australië in een destructief handelsconflict verwikkeld is.

Tijdens een vergadering van de VN-Mensenrechtenraad op woensdag veroordeelden 31 landen het treuzelen van Australië bij het verhogen van de leeftijd van strafrechtelijke verantwoordelijkheid. Momenteel kunnen kinderen van 10 jaar oud al gestraft worden voor een misdaad in Australië. Volgens mensenrechtenorganisaties treft dat systeem Aboriginals disproportioneel. De inheemse Australiërs hebben historisch gezien te maken met structureel racisme in zowel het rechtssysteem als in de bredere Australische maatschappij.

De landen – naast Chinese bondgenoten ook heel wat Europese naties – bekritiseerden Australië ook voor de praktijken van het gevangen zetten van migranten op afgelegen eilanden, vaak in zeer slechte omstandigheden.

‘Voortdurende mensenrechtenschendingen’

Australië werd op de rooster gelegd in het kader van de ‘Universal Periodic Review’ (UPR). Dat is een screening die om de vijf jaar plaatsvindt, en waarbij de mensenrechtensituatie van elke VN-lidstaat wordt doorgelicht. Op zich niets bijzonder, en de situaties die werden aangekaart staan inderdaad haaks op de Universele Verklaring van de rechten van de mens.

Opvallend was dat ook Noord-Korea Canberra veroordeelde wegens een gebrek aan respect voor de mensenrechten. De VN-ambassadeur van het Noord-Koreaanse regime zei dat zijn land ‘ernstig bezorgd was over de voortdurende mensenrechtenschendingen, die in tegenspraak zijn met het internationaal recht’. De gezant deed ook verschillende aanbevelingen over hoe Australië zou kunnen tegemoetkomen aan de Noord-Koreaanse bezorgdheden. ‘Ten eerste moet er een einde komen aan het diepgeworteld racisme, de rassendiscriminatie en de xenofobie op basis van etnische, raciale, culturele of religieuze achtergrond in de publieke sfeer’, zei hij.

‘Ten tweede moet de wrede, onmenselijke of onterende behandeling in detentie of op openbare plaatsen stoppen. Ten derde moet het recht van personen met een handicap gewaarborgd worden inclusief deelname aan verkiezingen op voet van gelijkheid met anderen’, voegde Han eraan toe.

De pot en de ketel

De tussenkomst van Pyongyang deed wenkbrauwen fronsen, gezien de catastrofale mensenrechtensituatie in eigen land. Volgens Amnesty International zijn er zo’n 120.000 politieke gevangenen onder het communistisch regime. Zij worden op grote schaal blootgesteld aan foltering, dwangarbeid en executie. De militaire junta onder leiding van de dictatoriale Kim-familie onderdrukt dissidentie met harde hand, en beheerst zowat alle aspecten van het leven van de Noord-Koreanen. Het straatarme land heeft in verhouding een gigantisch militair budget, terwijl er regelmatig hongersnood uitbreekt bij delen van de bevolking.

De hypocrisie buiten beschouwing gelaten zijn de ‘bezorgdheden’ van Pyongyang wel terecht. Australië staat al jaren onder druk om de leeftijd van strafrechtelijke verantwoordelijkheid op te krikken van 10 jaar naar minimum 14 jaar, omdat het de Aboriginalbevolking oneerlijk benadeelt. Volgens het Australische instituut van Gezondheid en Welzijn maken Aboriginals 57 procent uit van diegenen die in jeugddetentie zitten, terwijl ze slechts 6 procent van jonge bevolking uitmaken. Als we kijken naar de opsluiting van kinderen tussen 10 en 13 jaar stijgt dat percentage naar 78 procent.

Afgelegen gevangeniskampen

Ook het hardvochtige Australische immigratiebeleid is al lange tijd het onderwerp van zware kritiek. Irreguliere migranten worden – vaak voor onbepaalde tijd en zonder proces – vastgehouden in kampen op afgelegen eilanden. Volgens Human Rights Watch zitten er momenteel meer dan 3.000 mensen opgesloten op zulke locaties.

De omstandigheden in die kampen zijn volgens getuigen mensonterend. Ongezonde leefomstandigheden en routineus misbruik door medegevangenen en cipiers zorgen bij kampbewoners voor mentale gezondheidsproblemen. Zelfmoord komt er opvallend vaak voor.

Het is dus niet dat Pyongyang onterechte kritiek spuit, maar de timing en het gebrek aan zelfreflectie doen toch andere beweegredenen vermoeden dan bezorgdheid over mensenrechten. Noord-Korea danste mee op de tonen van bondgenoot en mecenas China. Peking wil Canberra onder druk zetten met deze gekende pijnpunten. Hoewel China de grootste handelspartner is van Australië, vechten de twee landen een bitter handelsconflict uit. Hun relatie is de voorbije twee jaar verzuurd omdat Canberra zich verzet tegen het agressieve buitenlandse beleid van Peking. Ook de Australische veroordeling van het aanvankelijk toedekken van de ernst van de coronapandemie, viel niet in goede aarde in China.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20