Ieren en Noord-Ieren eensgezind: ‘Noord-Ierland op termijn weg uit het Verenigd Koninkrijk’

Het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie heeft ook in Noord-Ierland voor grote commotie gezorgd. De brexit heeft de spanningen in de volatiele regio opnieuw hoger doen oplopen. Weinigen verwachten dat Noord-Ierland over een kwarteeuw nog altijd een onderdeel van het Verenigd Koninkrijk zal zijn.

Dat blijkt uit een rapport van het onderzoeksbureau Lucid Talk, gebaseerd op een enquête bij ongeveer 3.900 mensen in Noord-Ierland en Ierland.

Verenigd Ierland

De onderzoekers kwamen tot de vaststelling dat slechts 37 procent van de inwoners van Noord-Ierland ervan overtuigd is dat hun land over vijfentwintig jaar nog altijd tot het Verenigd Koninkrijk zal behoren. In de Ierse republiek daalt dat aandeel zelfs tot 26 procent.

Toch lijkt men te beseffen dat een dergelijke operatie niet snel kan worden afgewerkt. In Noord-Ierland bleek immers 55 procent van de ondervraagden ervan overtuigd dat ze over tien jaar nog altijd tot het Verenigd Koninkrijk zouden behoren. Slechts 32 procent was van mening dat tegen dat ogenblik een verenigd Ierland zou kunnen zijn gerealiseerd.

In Ierland bleek 59 procent van de respondenten ervan overtuigd dat Noord-Ierland over tien jaar nog altijd tot het Verenigd Koninkrijk zal behoren. Amper 26 procent was de mening toegedaan dat een verenigd Ierland in een tijdsbestek van één decennium een feit zou kunnen zijn.

Indien vandaag een enquête over een afscheuring zou worden gehouden, zou volgens de enquête 49 procent van de Noord-Ieren er toch voor kiezen om bij het Verenigd Koninkrijk te blijven, terwijl 43 procent er de voorkeur aan zou geven bij Ierland aan te sluiten. De resterende 8 procent bleef onbeslist.

In de Ierse republiek zou daarentegen 51 procent voor een vereniging met Noord-Ierland kiezen, terwijl slechts 27 procent zich tegen een dergelijk voorstel zou verzetten.

Geweld

Uit de enquête bleek tevens dat 76 procent van de Noord-Ieren vreest dat de regio opnieuw het decor van geweld zal worden. In Ierland is 87 procent van de respondenten dezelfde mening toegedaan.

Daarnaast gaf slechts 12 procent van de Ieren aan dat de honderdste verjaardag van Noord-Ierland een viering waard zou zijn. In Noord-Ierland zelf zou ook slechts 40 procent die gebeurtenis een viering waardig vinden. Op 3 mei is het precies een eeuw geleden dat Ierland officieel in twee afzonderlijke entiteiten werd opgesplitst. 

De huidige regeling die het Verenigd Koninkrijk voor het grensoverschrijdende verkeer tussen Noord-Ierland en Ierland – meteen dus ook met de Europese Unie – heeft uitgewerkt, wekt verdeelde reacties. Lucid Talk vond immers dat 48 procent van de Noord-Ieren het akkoord zou willen laten schrappen, terwijl 46 procent de regeling wil behouden.

(lb)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20