‘Nieuw Chinees ruimteschip zou bij het ruimtestation ISS kunnen aanmeren’

China werkt aan de ontwikkeling van een nieuwe generatie ruimteschepen. Daarbij lijkt ook een koppeling met het International Space Station (ISS) mogelijk te zullen worden. Dat hebben experts van het magazine Space.com gezegd op basis van een analyse van foto’s die door de Shanghai Academy of Spaceflight Technology (SAST) over de nieuwe ruimteschepen zijn gepubliceerd.

Maar zelfs indien een rendez-vous tussen een Chinese ruimtesonde en het internationaal ruimtestation mogelijk zou zijn, blijven er volgens het magazine voorlopig onoverkomelijke wettelijke hinderpalen.

Apollo-Soyuz

De Amerikaanse National Aeronautics and Space Administration (NASA), het European Space Agency (ESA) en hun Russische tegenhanger Roscosmos maken allemaal gebruik van koppelingsystemen die met het internationaal ruimtestation compatibel zijn.

Een dergelijk systeem werd voor de eerste keer ontwikkeld in het midden van de jaren zeventig. Toen werd in de ruimte een ontmoeting tussen een Amerikaanse Apollo en een Russische Soyuz op stapel gezet. Drie Amerikaanse astronauten en twee Russische kosmonauten konden daarbij gedurende enkele dagen in de gedeelde ruimte samenwerken.

Het nieuwe ruimteschip moet het Chinese ruimtevaartbureau gemakkelijker in staat stellen om mensen in een baan rond de aarde te brengen. Bovendien moet de nieuwe technologie door een gedeeltelijk hergebruik de kosten van de operaties kunnen terugbrengen. Tenslotte moet aan de astronauten ook bij verdere missies in de ruimte een optimale bescherming tegen straling kunnen worden geboden.

Het Chinese ruimteschip zal zes astronauten kunnen vervoeren, samen met een cargo van 500 kilogram. Het ruimteschip vormt een belangrijke pijler voor de uitbouw van een Chinees ruimtestation. Een eerste testvlucht is tijdens de tweede helft van de maand april voorzien vanop het Wenchang Satellite Launch Center.

Wolf Amendent

‘China heeft eerder al met zijn eigen spacelabs koppelingen in de ruimte gerealiseerd,’ zegt Space.com. ‘Mits enkele aanpassingen zou in theorie wellicht ook een rendez-vous met het International Space Station tot de mogelijkheden kunnen behoren. Maar ook met die technische mogelijkheden lijkt een reële koppeling niet snel tot de mogelijkheden te behoren.’

China werkt weliswaar samen met de Europese en Russische ruimtevaart, maar met de Verenigde Staten is dat momenteel onmogelijk. ‘De Verenigde Staten hebben China van het internationale ruimtestation uitgesloten,’ zeggen de experts.

‘Negen jaar geleden introduceerde de Amerikaanse regering met het zogenaamde Wolf Amendment immers een wetgeving die het voor organisaties zoals NASA nagenoeg onmogelijk maakt om samen te werken met entiteiten die banden met de Chinese regering hebben.’

Meer