Niet genoeg geld voor kosten lening

Een lening of krediet aangaan zal altijd gepaard gaan met extra kosten. Helaas kun je door allerlei onvoorziene omstandigheden, zoals werkloosheid of ziekte, in ernstige financiële problemen komen. De meeste mensen hopen dat ze nooit in een dergelijke situatie terecht zullen komen. Indien dit lot je toch treft dan neem je het best zo snel mogelijk contact op met je bank. In de regel kunnen er dan gepaste maatregelen worden genomen om je maandlasten enigszins te verlichten.

Hoe kun je maandlast verlichten?

Er zijn een aantal mogelijkheden dat je kredietlasten een beetje kunnen verminderen. Hierbij kun je denken aan:

  • verleng de looptijd van je hypothecaire lening,
  • vraag een tijdelijk uitstel van betaling aan voor de openstaande leensom,
  • betaal (een gedeelte) van je lening vervroegd terug als dat kan,
  • schakel om van het afbetalen gebaseerd op gelijke aflossing van kapitaal naar aflossen op basis van gelijke termijnbedragen.

Gevolgen van niet voldoende geld voor de leenkosten

Op het moment dat je achter begint te raken met de aflossing van je lening, dan zal je bank dit dienen te melden aan de Centrale voor Kredieten aan Particulieren (CKP) die beheerd wordt door de Nationale Bank van België. Bovendien zal de bank je een aangetekende aanmaning sturen.

Indien je toch in gebreke blijft dan zul je samen met je bank voor de zogenaamde beslagrechter dienen te komen om op die manier een minnelijke schikking te bewerkstelligen. Banken zullen in dergelijke gevallen altijd eerst alle andere waarborgen proberen in te gebruiken, bijvoorbeeld loonoverdracht en borgstelling.

Bij het uitblijven van een akkoord of een bevredigende oplossing, zal een procedure van uitvoerend onroerend beslag in gang worden gezet. Al je onroerend goed, waar de hypotheek voor de lening op rust, wordt dan in beslag genomen. De bank is vervolgens gerechtigd om het in beslag genomen goed te verkopen en op die manier je lening aan te zuiveren.

In gesprek met de bank

Gelukkig hoeft het in een heleboel gevallen niet zover te komen. Cruciaal is echter wel dat je direct met je bank gaat praten. Doe je dit namelijk niet dan kunnen je financiële problemen alleen nog maar verder toenemen. Samen met je bank kun je een oplossing zoeken die beter af is gestemd op je nieuwe financiële situatie. Bovendien heeft de financiële sector een hulptraject opgezet voor particulieren die, na onvoorziene gebeurtenissen, in geldnood zijn gekomen. Wanneer je van je bank geen bevredigend antwoord krijgt dan kun je contact opnemen met de Ombudsman van de financiële sector. Maar ook andere hulpdiensten kunnen je in een dergelijke situatie vaak goed helpen. Je kunt onder andere denken aan:

  • Centra Algemeen Welzijnswerk (CAW),
  • vakbonden,
  • het plaatselijke OCMW,
  • het sociaal huis in je eigen gemeente.

Verzekeren tegen verlies van inkomen

In heel België biedt de overheid je de mogelijkheid om je kosteloos te verzekeren tegen mogelijke problemen met betrekking tot de aflossing van je leningen, en andere betalingsproblemen, die kunnen ontstaan onvoorziene gebeurtenissen.

De Vlaamse overheid biedt de ‘Verzekering Gewaarborgd Wonen’ die voor werknemers het eerste jaar na het afsluiten van een hypothecaire lening voor maximaal van 10 jaar voor de bouw, de aankoop of de renovatie van een huis. Verzekerden die in deze periode niet vrijwillig hun baan kwijtraken of arbeidsongeschikt worden, kunnen een tegemoetkoming in de afbetaling van hun lening ontvangen.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20