Nederlandse kinderen zijn het gelukkigst ter wereld, Belgische kinderen in de top 10

UNICEF publiceert al 20 jaar zijn jaarlijkse Innocenti-rapportkaart, een document dat gewijd is aan het welzijn van kinderen in de rijkste en meest stabiele landen. Dit verslag wil aantonen dat de rijkdom van de omgeving waarin men opgroeit niet alles is.

De studie houdt rekening met factoren zoals het geestelijk welzijn, de lichamelijke gezondheid en de ontwikkeling van de academische en sociale vaardigheden van de kinderen. In het laatste verslag worden de scores vergeleken van 41 landen die als rijk worden beschouwd, waarbij Nederland bovenaan de lijst staat, gevolgd door Denemarken en Noorwegen.

Hoewel de hoge score van de Scandinavische landen in elke studie over geluk en onderwijs niet als een verrassing zal komen, staan onze Nederlandse buren er ook om bekend dat ze het op deze gebieden vrij goed doen. In 2020 gaf de landenorganisatie OESO hen een veel hoger dan gemiddelde score in haar Better Life Index, die de levensstandaard van een bevolking analyseert door rekening te houden met gegevens zoals inkomen, toegang tot huisvesting, onderwijs en gezondheidszorg.

Nederlands onderwijs

Anita Cleare, auteur van ‘The Working Parent’s Survival Guide’, zei op een vraag van CNBC over dit onderwerp dat de rol van sociaal-economische factoren bij de beïnvloeding van het geluk van kinderen niet over het hoofd mag worden gezien. Ze legde uit dat als aan bepaalde behoeften van een kind wordt voldaan, wat waarschijnlijker is in een welvarend land, het waarschijnlijker is dat het gelukkig is.

Cleare legt ook de nadruk op “assertief ouderschap, dat duidelijke grenzen stelt met veel liefde en warmte … en waarvan consequent is aangetoond dat het correleert met positieve resultaten voor kinderen”. Het is een gebied waarop de Nederlanders de goede punten halen, zelfs zo goed dat zij de Scandinaviërs voor blijven, aangezien onze ze de reputatie hebben open te staan voor discussie over onderwerpen die in andere landen misschien als ongemakkelijker worden beschouwd om te bespreken.

België ver van podium

Toch doet België het ook niet slecht: het staat achtste op de ranglijst, tussen Frankrijk en Slovenië. De scores van ons land lopen echter sterk uiteen: we staan op de zeventiende plaats voor geestelijk welzijn, maar op de zevende plaats voor lichamelijke gezondheid en op de achtste plaats voor het leren van nieuwe vaardigheden. Het is niet de eerste keer dat ons land in dit soort studies eervolle cijfers behaalt, hoewel we nog ver van het podium verwijderd zijn.

Onderaan de ranglijst vinden we, in deze volgorde, Chili, Bulgarije en de VS.

Het is belangrijk op te merken dat dit algemene tendensen zijn: het feit dat een land goed scoort op deze ranglijst, betekent niet noodzakelijk dat alle jongeren er gelukkig en veilig zijn. Ook het wonen in een land dat als rijk wordt beschouwd, maakt het niet immuun voor armoede. Maar voor degenen die geneigd zijn het gras elders groener te zien, zullen zij tenminste weten dat wij naar het noorden moeten kijken om manieren te vinden om te verbeteren.

bron: UNICEF

(am, evb)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20