Mosterd getroffen door ongunstige weersomstandigheden en hoge kosten

De klimaatverandering en oplopende kosten zorgen ervoor dat in Frankrijk de bevoorrading van de supermarkten met de beroemde Moutarde de Dijon in het gedrang dreigt te komen. Volgens een aantal waarnemers is het niet denkbeeldig dat de problemen zich ook naar andere landen uitbreiden.

Producenten van de Franse mosterd wijzen erop dat de zaadproductie het voorbije jaar met 50 procent is gedaald. Dat moet volgens hen worden toegeschreven aan een reeks slechte oogsten waarmee de Bourgogne, de Franse mosterdregio, is getroffen.

In Canada, de tweede grootste producent van mosterdzaad in de wereld, zouden gelijkaardige problemen worden opgemerkt. De tegenvallende oogsten moeten volgens de fabrikanten worden gelinkt aan de impact van de klimaatopwarming op de productiegebieden.

Lege winkelrekken

In vele Franse supermarkten is er nog nauwelijks mosterd uit Dijon terug te vinden, merkt de Britse krant The Guardian op. Lege winkelrekken zijn niet uitgesloten.

Reine de Dijon, een van de grootste mosterdproducenten van het land, wijst daarbij eveneens naar de klimaatverandering. Luc Vandermaesen, algemeen directeur van de groep, beklemtoonde dat een hittegolf begin vorig jaar in Canada de oogst zwaar heeft beschadigd.

In Bourgondië moest vorig jaar met een bijzonder natte winter, begin april gevolgd door periode met koude temperaturen, worden afgerekend. “Daardoor kon uiteindelijk slechts 48 procent van de verhoopte oogst worden gerealiseerd”, beklemtoonde Vandermaesen.

Daarnaast moet volgens de producenten ook naar de oorlog in Oekraïne worden gewezen. Oekraïne en Rusland vormen immers de belangrijkste exporteurs van mosterdzaad. “De uitbraak van de oorlog heeft de kosten voor de aanvoer van grondstoffen sterk opgedreven”, merkt Vandermaesen nog op. “De prijzen lagen tijdens de voorbije maand dan ook zes keer hoger dan tijdens dezelfde periode vorig jaar.”

Edmond Fallot, een andere mosterdproducent uit Dijon, wees eveneens op de duurdere grondstoffen. “Omdat Bourgondië een kleine productieregio vertegenwoordigt, is de activiteit er bijzonder gevoelig voor ongunstige weersomstandigheden”, benadrukt een woordvoerder van de onderneming.

“Maar ook bij de aankopen van andere materialen – zoals glas, papier, wijn en karton – worden moeilijkheden ervaren. Al die knelpunten zorgen ervoor dat de productie geregeld met vertragingen rekening moet houden.”

Sectorbreed probleem

De tekorten in Frankrijk doen volgens The Guardian de vraag rijzen of ook andere markten met gelijkaardige leveringsproblemen te maken kunnen krijgen. De Britse winkelketen Morrison’s maakt daarbij gewag van een sectorbreed probleem, luidt het.

Het Britse bedrijf Condimentum, een grote producent van mosterd en onder meer leverancier van Unilever, meldt een enorme piek in de belangstelling van wereldwijde merken die op zoek zijn naar mosterdzaad en meel. Die grote vraag is ingegeven door leveringsproblemen in het buitenland, terwijl het Verenigd Koninkrijk een sterke oogst had.

David Martin, de topman van Condimentum, waarschuwde echter dat vooral naar volgend jaar zal moeten worden gekeken. “Het is immers de vraag of de Canadese boeren de productie verder zullen zetten, of zullen overschakelen op een gewas dat minder risico’s oplevert.”

“Ik vrees dat het wereldwijde tekort op korte tot middellange termijn alleen maar erger zal worden. Daarbij zal ook rekening moeten worden gehouden met onderbrekingen in de leveringen.”

(evb)

Meer