Mitsubishi wil schepen eigen uitlaatgassen laten opslaan

De Japanse scheepsbouwer Mitsubishi Shipbuilding wil een systeem ontwikkelen dat moet toelaten de emissies van schepen op te vangen. Het project moet de uitstoot van koolstofdioxide door de maritieme sector op termijn aanzienlijk kunnen verminderen. Dat heeft Mitsubishi aangekondigd.

De scheepvaart is een zware vervuiler. De sector is verantwoordelijk voor ongeveer 2,5 procent van de totale uitstoot van de wereldwijde economie.

Het feit dat de internationale handel in sterke mate van de scheepvaart afhankelijk is, zorgt er bovendien voor dat de ecologische voetafdruk van de maritieme sector in de toekomst nog aanzienlijk zal toenemen. Dat scenario kan alleen worden vermeden indien er inspanningen worden gedaan om de activiteiten van de scheepvaartsector duurzamer te maken.

Twijfels

Twee jaar geleden kondigde de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) initiatieven aan om de uitstoot van de scheepvaart tegen het midden van deze eeuw met 50 procent te verminderen. Daarbij werd de inzet van alternatieve bronnen zoals waterstof, ammoniak of elektriciteit gesuggereerd.

Tot nu toe zijn bij de meeste van die duurzame toepassingen echter nog slechts bescheiden stappen gezet. Bovendien worden de ontwikkelingen vaak met hoge kosten geconfronteerd. Dat heeft bij analisten en activisten vaak aanzienlijke twijfels doen rijzen. Steeds meer wordt de vraag gesteld wanneer de sector daadwerkelijk met de beloofde emissiereducties van start zal kunnen gaan.

Mitsubishi Shipbuilding zegt echter te werken aan een technologie die het mogelijk zou maken om de emissies van schepen op te vangen en op te slaan. Het systeem zou de uitstoot van de scheepvaart met 85 procent tot 90 procent moeten kunnen verminderen. Er wordt zelfs opgemerkt dat de toepassing de mogelijkheid zou kunnen bieden om bestanddelen voor nieuwe brandstoffen te produceren.

Wereldprimeur

Mitsubishi zegt gebruik te willen maken van het ontwerp voor een opvangsysteem dat ook door bestaande elektriciteitscentrales wordt gebruikt. De offshore toepassing van die technologie is volgens Mitsubishi een absolute wereldprimeur.

Het onderzoek, de ontwikkeling en de testfase van de nieuwe technologie zullen volgens het Japanse concern een tweetal jaar in beslag nemen. Tegen midden volgend jaar zou een prototype van de installatie moeten kunnen worden gebouwd. Testen op zee zullen worden uitgevoerd met een schip van Tohoku Electric Power Company.

Mitsubishi moet wel een aantal uitdagingen oplossen. De technologie moet onder meer gebruik maken van opslagtanks die het mogelijk maken om de gerecupereerde koolstofdioxide in een of andere vorm terug naar de kust te transporteren.

Bij de ontwikkeling zal ook weinig op bestaande toepassingen kunnen worden beroep gedaan. Er is immers slechts een beperkte expertise met enkele kleinschalige installaties voor demonstratiedoeleinden. Van een gevestigde industrie is er daarentegen nog helemaal geen sprake. Experts wijzen er tevens op dat de opslag alleen kan bij brandstoffen die vooraf zijn behandeld om zwavel en nitraten te verwijderen.

Mitsubishi zegt echter de testperiode te zullen gebruiken om op al die vragen een passend antwoord te vinden. Indien het bedrijf die ambities kan waarmaken, krijgt de sector volgens waarnemers echter de beschikking over een technologie die ook economisch een aantal belangrijke troeven heeft.

Het zal voor de rederijen immers veel goedkoper blijken om een opvangsysteem aan boord van bestaande schepen te installeren dan compleet nieuwe vaartuigen te moeten kopen om aan de toekomstige emissievereisten te kunnen blijven voldoen.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20