Duurzame methanol voor de scheepvaart

Sponsored by VITO

Ook de scheepvaart zal haar steentje moeten bijdragen in het gevecht tegen de opwarming van de aarde en de klimaatverandering. Methanol is een interessant alternatief voor de vervuilende stookolie die schepen vandaag als brandstof gebruiken. Maar dan moeten er wel een aantal horden worden genomen.

Tot op vandaag varen schepen op stookolie. De uitstoot van koolstofdioxide (CO2) ligt daardoor hoog en er komen ook grote hoeveelheden stikstofoxide en fijn stof vrij. Het gebruik van methanol in scheepsmotoren zou de uitstoot van broeikasgassen en de andere schadelijke stoffen gevoelig terugdringen.

Methanol heeft evenwel een groot nadeel: de verbranding ervan in motoren is relatief schoon maar bij aanmaak op de klassieke manier komen veel broeikasgassen vrij. Dat komt omdat methanol traditioneel wordt geproduceerd op basis van fossiele brandstoffen, olie en gas. Maar er is een alternatief: methanol kan ook worden gemaakt uit koolstofdioxide (C02), in combinatie met waterstof.

https://www.facebook.com/VITObelgium/videos/552872128556535/

VITO: methanol op duurzame wijze

VITO werkt aan een systeem om CO2 uit de lucht te capteren – op zich al winst in de strijd tegen de opwarming van de atmosfeer –  en ze daarna te gebruiken in het productieproces van methanol. De waterstof die naast CO2 essentieel is voor de aanmaak, zou uit zeewater kunnen worden gewonnen. Daarvoor is dan weer energie nodig: groene elektriciteit om het proces duurzaam te houden. De groene stroom zou kunnen komen van drijvende zonnepanelen en van windmolens op zee. Of van diepe geothermie op het land: elektriciteit opgewekt met hete stoom die uit de diepe ondergrond van de aarde naar boven wordt gebracht. Op die manier geproduceerd wordt methanol over de hele lijn een schone brandstof.

Voor de chemische industrie is duurzame methanol een kans, een nieuw product waarmee ze haar afhankelijkheid van fossiele brandstoffen vermindert. Voor de scheepvaart is de nieuwe brandstof een uitweg:  het maritiem transport kan op een klimaatvriendelijke manier de rol blijven spelen die het nu heeft als onmisbare levensader van de wereldeconomie.

 

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20