Minilening aanvragen zonder BKR

 

Een minilening is een leenvorm waar je een tijdelijk tekort aan geld mee op kunt vangen. Een minilening is een beperkte lening met tevens een zeer korte looptijd. Om deze reden is bij de aanvraag van een dergelijke lening geen check bij het BKR, of in België bij het CKP, door de wet voorgeschreven en kun je vaak al binnen een relatief korte tijd over de gevraagde lening beschikken. De leensom betaal je overigens in één keer, samen met een vooraf bepaalde leenvergoeding terug tegen het einde van de, eveneens van tevoren bepaalde, looptijd.

Waarom een minilening aanvragen?

De redenen om een minilening af te vragen, kunnen van geval tot geval sterk uiteenlopen. Zo zal bijvoorbeeld de één een minilening nodig hebben om een onverwacht hoge rekening te kunnen betalen, terwijl een ander geld nodig heeft om een dringende reparatie uit te laten voeren aan bijvoorbeeld de auto. Een minilening wordt echter altijd aangegaan omdat er gedurende een korte periode gebrek is aan eigen financiële middelen. Zodra er weer genoeg geld aanwezig is, bijvoorbeeld door de storting van het salaris, of andere vorm van inkomsten, dan zal de schuld weer afgelost worden.

Voordat je een minilening aanvraagt, moet je je overigens wel bedenken dat deze leenvorm erg duur is. De leenvergoeding die, samen met de leensom, betaald dient te worden, is immers veel hoger dan die van een reguliere lening. Toch is, in tegenstelling tot reguliere leningen en kredieten, voor de aanvraag van een minilening geen check bij het CKP bij wet verplicht gesteld. Een minilening zal immers nooit boven de 1000 euro uitstijgen en tevens zal de looptijd altijd lager zijn dan 3 maanden.

Voorwaarden om een minilening aan te gaan

Om een minilening aan te kunnen gaan, dien je aan enkele voorwaarden te voldoen. Zo dien je bijvoorbeeld:

  • in België je vaste woonplaats te hebben,
  • minimaal 18 jaar oud te zijn,
  • voldoende inkomsten hebben om de schuld op tijd af te lossen.

Dit houdt dan ook in dat iedere volwassen inwoner van ons land, die regelmatig inkomsten ontvangt een minilening zou kunnen krijgen. Dit hoeven overigens geen vaste inkomsten te zijn, een uitkering, alimentatie, studiefinanciering of een andere inkomstenbron, kan ook voor aan worden gewend om de lening af te betalen. Zodra je dus zeker weet dat je, voor het einde van de looptijd, over genoeg geld beschikt, dan kun je met een gerust hart een minilening aanvragen. Voor de kredietaanbieder is aflossing van de schuld, en de betaling van de leenvergoeding, namelijk cruciaal. Het financieel risico dat een verstrekker van minileningen loopt is relatief klein en tevens is de looptijd van de lening zeer kort.

Een minilening aanvragen zonder toetsing

Zodra je een voordelige minilening bij een betrouwbare aanbieder hebt gevonden, kun je de leenaanvraag definitief maken. De meeste verstrekkers van minileningen zijn voornamelijk online actief waardoor je de aanvraag doorgaans digitaal regelt door een online aanvraagformulier in te vullen en dit, samen met de gevraagde bewijsstukken, te uploaden. Je minileningaanvraag zal dan meteen door de kredietaanbieder in behandeling worden genomen.

Door het uitblijven van een wettelijk verplichte controle bij het CKP is het aanvraagproces een stuk minder tijdrovend en kan de aanbieder je al binnen een zeer korte tijd uitsluitsel geven over de inwilliging van je aanvraag. Hoewel er geen CKP-check plaats hoeft te vinden, zullen de meeste verstrekkers van minilening wel een interne beoordeling uitvoeren en zo je je terugbetalingscapaciteit onder de loep nemen.

Nieuwe klanten zullen door de aanbieder van minileningen zullen doorgaans door middel van een schatting worden beoordeeld op hun kredietwaardigheid, en dus ook het risico dat de kredietverstrekker loopt door de lening te verstrekken. Klanten die reeds bekend zijn bij een aanbieder zullen een zogenaamde leen- en aflossingsgeschiedenis hebben die als leidraad kan dienen bij een nieuwe leenaanvraag. Wanneer je voorheen een minilening altijd volgens de gemaakte afspraken hebt terugbetaald, dan zal het aanvragen van een nieuwe lening meestal weinig problemen met zich meebrengen. Heb je daarentegen te maken gehad met betalingsproblemen, of zelfs wanbetaling, dan wordt dit vaak een heel ander verhaal en zal de aanbieder van de minilening niet nog een keer dit financieel risico willen lopen. Je aanvraag voor een minilening zal in dat geval doorgaans direct worden afgewezen.

Minilening en de BKR of het CKP

Het BKR (Bureau Krediet Registratie) en het CKP (Centrale voor Kredieten aan Particulieren) beheren, respectievelijk in Nederland en België, databanken met alle afgesloten leningen en kredieten, maar ook alle betalingsachterstanden en wanbetalers. Deze databases kunnen enkel aan worden gevuld en in worden gezien door bevoegde instanties, zoals de belastingdienst en financiële instellingen die als kredietverstrekker optreden. Bij wet is vastgelegd dat bij iedere leenaanvraag vanaf 1000 euro en/of een looptijd vanaf 3 maanden, gecheckt dient te worden. Er zal dan worden gekeken of de aanvrager van een lening wel verantwoord geld kan lenen. Er mogen dus niet te veel andere schulden lopen of sprake zijn betalingproblemen.

Aangezien bij een minilening minder dan 1000 euro kan worden geleend, en bovenal het geld binnen 3 maanden afbetaald moet zijn, is een dergelijke toetsing niet verplicht. Deze tijdrovende procedure kan dan ook achterwege worden gelaten zodat je eerder over het gevraagde geld kan beschikken, uiteraard als je aanvraag wordt goedgekeurd door de kredietverstrekker. Natuurlijk moet je wel altijd zelf beoordelen of je de minilening probleemloos af kunt betalen. Het niet nakomen van je betalingsverplichting zal namelijk wel aan de BKR of het CKP gemeld moeten worden en een negatieve invloed uit kunnen gaan oefenen op toekomstige leenaanvragen.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20