Mensenhandel: het grootste criminele probleem van de wereld

Mensenhandel is de grootste criminele markt ter wereld. De activiteit heeft bovendien nog een extra stimulans gezien in de uitbraak van de coronapandemie, floreert na de Covid-19-pandemie, waarbij mensenhandelaars hogere prijzen vragen om reisbeperking te omzeilen en waarbij ontheemden zwaar worden uitgebuit. Dat staat in een rapport van het Global Initiative against Transnational Organised Crime (Gitoc).

Mensenhandel krijgt in de studie een score van 55,8 procent, gevolgd door de cannabisverkoop (51 procent), de wapenhandel (49,2 procent) en de distributie van cocaïne (45,2 procent).

Massale ontheemding

“De markt voor mensenhandel wordt gevoed door een massale ontheemding, vaak overlappend met mensensmokkel”, benadrukt het rapport. “Het probleem wordt onder meer veroorzaakt door conflicten, tragische sociaal-economische omstandigheden en – niet in de laatste plaats – criminaliteit.”

“Ook bevolkingsgroepen die niet ontheemd zijn geraakt, worden met mensenhandel bedreigd. Dat uit zich onder meer in dwangarbeid, gedwongen bedelarij en orgaanhandel.”

“Terwijl de wereldwijde legale economie tijdens de coronacrisis kwam onder lockdowns en reisbeperkingen tot stilstand kwam, toonden criminelen zich bijzonder actief om de obstakels te omzeilen en de ongewone situatie uit te buiten.”

“De wereldwijde illegale economie bleef ook tijdens de coronacrisis het stijgende traject volgen dat ook de voorbije twintig jaar al werd opgemerkt”, zeggen de onderzoekers. “Deze criminele wereld vormt een steeds grotere bedreiging voor de veiligheid, de ontwikkeling en justitie.”

“Men moet concluderen dat de georganiseerde misdaad de hele samenleving treft”, waarschuwen de onderzoekers. “Een meerderheid van de wereldbevolking – 79,2 procent – woont in landen waar de criminaliteit een hoog niveau haalt.”

“De georganiseerde misdaad richt zich vaak op de meest kwetsbare gemeenschappen, maar uiteindelijk verhoogt de impact van de activiteit uiteindelijk de kwetsbaarheid van de samenlevingen in het algemeen.”

“Er zijn ook een landen die hebben aangetoond zich redelijk weerbaar tegenover de georganiseerde misdaad op te kunnen stellen, maar tegelijkertijd toch met een aanzienlijke criminaliteit te kampen hebben”, betogen de onderzoekers nog.

“Zuid-Afrika, Nigeria, Colombia, Ecuador, Frankrijk, Italië, Maleisië, Spanje en de Verenigde Staten zijn voorbeelden van landen die met een hoge criminaliteit worden geconfronteerd, maar zich tevens ook heel weerbaar tonen. Een meerderheid van deze landen blijken in hun respectievelijke regio’s een belangrijk economisch centrum te zijn.”

Congo

De Democratische Republiek Congo is met een score van 77,5 procent het land dat het meest onder georganiseerde misdaad heeft te lijden, gevolgd door Colombia (76,6 procent), Myanmar (75,9 procent), Mexico (75,6 procent), Nigeria (71,5 procent) en Iran (71 procent).

Wanneer naar continenten wordt gekeken staat Azië op de eerste plaats met een score van 53 procent, gevolgd door Afrika (51,7 procent), de Amerika’s (5,06 procent), Europa (44,8 procent) en Oceanië (30,7 procent).

In Europa staat Rusland op de eerste plaats, gevolgd door Servië, Oekraïne, Montenegro, Bosnië-Herzegovina, Noord-Macedonië, Kosovo, Kroatië en Slovenië. België staat in de rangschikking met een score van 43,4 procent op een 127ste plaats. Binnen Europa staat België op een 27ste plaats.

Helemaal onderaan staat Tuvalu (15,4 procent), vooraf gegaan door Nauru (17,6 procent), Sao Tome and Principe (17,8 procent), Liechtenstein (18,8 procent) en Samoa (20,4 procent). Ook Luxemburg en Monaco behoren tot de tien landen die het minst onder de georganiseerde misdaad hebben te lijden.

(lb)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20