Cybercriminaliteit in opmars: ‘jaarlijks 1.000 miljard dollar schade’

Cybercriminaliteit zal de wereldeconomie dit jaar naar verwachting meer dan 1.000 miljard dollar kosten. Daarmee is de schade van online criminaliteit op twee jaar tijd met meer dan 50 procent gestegen. Dat staat in een rapport van het beveiligingsbedrijf McAfee en het Centre for Strategic and International Studies (CSIS).

De studie is gebaseerd op een enquête bij 1.500 technologie-professionals van de overheid en uit het bedrijfsleven in de Verenigde Staten, Canada, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland, Japan en Australië. 

Bij de impact werd onder meer gewag gemaakt van financiële schade en het verlies van intellectueel eigendom en geldmiddelen, maar tevens werd gewezen op mogelijke reputatieschade en systeemuitval. 

Brede gevolgen

Recente digitale aanvallen op het European Medicines Agency (EMA) en het Amerikaanse online beveiligingsbedrijf FireEye toonden opnieuw de dreiging van cybercrime aan. Het rapport van McAfee concludeerde dat de kosten van online criminele activiteiten meer dan 1 procent van de wereldwijde economische productie afromen, maar ook aanzienlijke niet-monetaire gevolgen hadden.

De onderzoekers stelden bij een aantal illegale online activiteiten een duidelijke toename te hebben moeten vaststellen. Cybercriminelen maken onder meer uitgebreid gewag van ransomware, phishing en spyware, terwijl vaak ook het email-verkeer van een bedrijf wordt gecontamineerd. De diefstal van cryptovaluta behoort eveneens tot de instrumenten van de cybercriminelen.

‘Een gedeelte van de toename kan ongetwijfeld worden toegeschreven aan een zwakkere beveiliging, onder meer omdat werknemers vaak van digitale technologieën gebruik moesten maken om als thuiswerker met hun bedrijf contact te onderhouden,’ aldus Steve Grobman, technisch directeur van McAfee.

Zorgwekkend

‘De ernst en frequentie van cyberaanvallen op bedrijven blijven toenemen,’ verduidelijkt Grobman. ‘Nieuwe technologieën en toepassingen creëren ook voor criminelen bijkomende mogelijkheden. Het bedrijfsleven en de overheid zijn zich bewust van de problemen die digitale aanvallen kunnen veroorzaken.’

‘Zij weten dat er vaak belangrijke financiële consequenties dreigen, maar ook dat de nationale veiligheid in het gedrang kan worden gebracht. Aan de kosten van de ongeplande downtimes, het onderzoek naar de inbreuken en de verstoring van de productiviteit wordt echter vaak minder aandacht besteed.’

‘Er zijn aan cybercriminaliteit een aantal verborgen kosten waarvan vele organisaties zich vaak niet bewust zijn,’ aldus nog Grobman. ‘De impact van de cybercriminaliteit kan leiden tot gemiste kansen, verspilde middelen en een beschadigd moreel bij het personeel.’

‘Zorgwekkend is dat slechts 44 procent van de ondervraagde bedrijven te kennen gaf plannen te hebben geïmplementeerd om zowel aanvallen te kunnen vermijden als op incidenten te reageren.’

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20