Meer dan de helft van de bevolkingsgroei tot 2050 zal geconcentreerd zijn in slechts 8 landen

Het aantal mensen op aarde groeit steeds langzamer en in 2020 is de groei van de wereldbevolking voor het eerst sinds 1950 onder de één procent per jaar gezakt. Dat staat te lezen in het ‘World Population’-rapport van de Verenigde Naties. Niettemin wordt verwacht dat de wereldbevolking dit jaar de grens van acht miljard zal doorbreken – waarschijnlijk rond 15 november. Dat zijn er 5,5 miljard meer dan in 1950.

Volgens de voorspellingen zal de bevolking in 2050 de 9,7 miljard mensen bereiken om pas vanaf 2080 stoppen met groeien. Met een lagere bevolkingsgroei zouden minder mensen honger of armoede lijden. Ook kinderen profiteren dan van beter onderwijs. 

De keerzijde van lagere geboortecijfers is dat de bevolking als geheel ouder wordt en meer mensen afhankelijk zijn van hulp.

Het rapport van de VN somt verschillende interessante aspecten op

  • China staat voor enorme uitdagingen. Het is nog steeds het dichtst bevolkte land ter wereld, maar volgens de berekeningen van de VN zal de bevolking dit jaar weer beginnen af te nemen. 
  • Overvleugeld door India zal China, waar in het midden van de 19e eeuw een derde van de mensheid woonde, in 2100 nog maar 10% van die bevolking hebben. 
  • Door de geografisch verschillende groeitrends zal ook de plaatselijke spreiding van de wereldbevolking in de toekomst sterk veranderen. Volgens de voorspellingen zullen in 2100 ruim 8 van de 10 mensen ofwel in Azië ofwel in Afrika wonen.
  • Meer dan de helft van de bevolkingsgroei tot 2050 zal geconcentreerd zijn in slechts acht landen – de Democratische Republiek Congo, Egypte, Ethiopië, India, Nigeria, Pakistan, de Filipijnen en Tanzania.
  • Ook interessant: 
    • Elk jaar sterven 60 miljoen mensen. Wat ons bestaan toch enigszins relativeert.
    • Er zijn 0,3% meer mannen op de wereld dan vrouwen. Een overwicht dat zich vertaalt in ruwweg 24 miljoen mensen. Tegen 2050 zullen vrouwen deze kloof gelukkig dichten.

(kg)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20